Úvod Info pre startupy 2. ročník Ceny Generácia 3.0 pre inovatívne prístupy vo vzdelávaní

2. ročník Ceny Generácia 3.0 pre inovatívne prístupy vo vzdelávaní

366

Prihláste svoj vzdelávací projekt a získajte nielen finančnú podporu 15 000 €, ale aj nefinančnú podporu v hodnote 20 000 €! Pod dohľadom odborníkov budete mať možnosť rozvíjať svoj projekt, zmerať jeho efektivitu a dopad a následne rozšíriť do ďalších škôl.

V roku 2018 sa môžete prihlásiť do týchto kategórií:

  • Osobnosť pripravená na zmeny
  • Technologické a prírodné znalosti
  • Kariérne a podnikateľské zručnosti
  • Sociálne a občianske kompetencie
  • Inovácie v systéme vzdelávania

Viac informácií, ako aj prihlasovacie formuláre nájdete na stránke www.generacia30.sk. Prihlasovanie je otvorené do 15. februára 2018.