Úvod Info pre startupy
444

European Data Incubator (EDI) ponúka špeciálny akceleračný program pre podnikateľov, startupy a malé a stredné podniky v oblasti Big data.

Uzávierka prihlášok je : www.f6s.com/edincubator/apply