Úvod Info pre startupy Ako prežiť deň bez hotovosti – Suťaž Deň Bez Hotovosti N.1

Ako prežiť deň bez hotovosti – Suťaž Deň Bez Hotovosti N.1

393

Združenie pre bankové karty v spolupráci s Technologickým inkubátorom Žilinskej univerzity v Žiline organizuje prvý ročník súťaže pre tvorivých študentov slovenských vysokých škôl s názvom Deň Bez Hotovosti N.1.

Súťažiaci (jednotlivec alebo tím) majú za úlohu pripraviť projekt na tému: AKO NAJLEPŠIE PREŽIŤ DEŇ BEZ HOTOVOSTI? Projekty by sa mali zameriavať na nové unikátne spôsoby bezhotovostného platenia. 
Výber súťažných projektov je viackolový a do výberu tých najkvalitnejších sú zapojení experti a úspešní inovátori zo slovenských vysokých škôl a praxe.

Svoje projekty môžete posielať do 17. októbra 2018 vo forme prezentácie v programe Microsoft PowerPoint spolu so stručným popisom na max 1 A4 na adresu: nika.sramova@gmail.com

Do 20. októbra bude vybraných 10 najlepších projektov, ktoré postúpia do semifinále súťaže. To sa bude konať 23. októbra v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline, kde sa tímy predstavia pre odbornou porotou.

Porota následne vyberie 3 najlepšie projekty, ktoré budú odprezentované v užšom finále 29. októbra v Bratislave, kde porota zostavená zo zástupcov Združenia bankových kariet Slovenska vyberie 1 víťazný projekt.

Víťazný tím získa jedinečnú možnosť prezentovať svoj projekt na druhom ročníku konferencie Deň Bez Hotovosti 8. novembra 2018 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave.

Špeciálne sponzorské ceny sú pripravené pre 6 najlepších zapojených projektov. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti všetkých odborov bez rozdielu svojho zamerania.

Termíny súťaže:

Prijímanie prihlášok projektov: do 17. októbra 2018
Oznámenie o výbere projektov: do 20. októbra 2018
Semifinále – prezentácia 10 najlepších projektov (Žilina): 23. októbra 2018
Oznámenie o výbere 3 najlepších projektov: do 25. októbra 2018
Finále – prezentácia 3 najlepších projektov (Bratislava): 29. októbra 2018
Konferencia ZBK: 8. november 2018