Úvod Ako sa zapojiť Základné informácie (Startup centrum) Základné informácie (Inkubátor TUKE)

Základné informácie (Inkubátor TUKE)

Umiestnenie v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM

O priestory v rámci Inkubátora TUKE, umiestneného v priestoroch UVP Technicom, sa môžu uchádzať inovatívne firmy prostredníctvom vyplnenia Registračného formuláru pre žiadateľov o umiestnenie do UVP Technicom. Formulár si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Vyplnený formulár je potrebné zaslať na adresu frantisek.jakab@uvptechnicom.sk.

.

Aké firmy sa môžu v Inkubátore TUKE rozvíjať?

  1. Firmy, ktoré vznikli ako výsledok tzv. pred-inkubačného procesu v Startup centre TUKE a inovatívne firmy mladých podnikateľov z radov študentov TUKE.
  2. Firmy založené zamestnancami TUKE a spin-of firmy, ktoré vznikli zvyčajne na základe úspešných vedecko-výskumných aktivít excelentných výskumníkov.
  3. Inovatívne začínajúce firmy, ktoré vznikli v regióne východného Slovenska (mimo univerzitnej pôdy TUKE), nie staršie ako 3 roky, ktoré pre svoj ďalší rozvoj a riešenie špecifických odborných problémov potrebujú podporu vývojovo-výskumného potenciálu TUKE (unikátneho laboratórneho vybavenia, expertného potenciálu, podporu služieb akcelerácie podnikania Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM a pod.).