Úvod Blog

Úspech startupu „Vápenný koks“

Startup „Vápenný koks“ (Mgr. Peter Pucher) zo Startup centra TUKE (UVP TECHNICOM),  získal ocenenie v rámci Súťaže projektových nápadov, ktorá bola organizovaná ako súčasť 11. ročníka konferencie „ESEE Dialogue Conference“ v Zahrebe. Startup je podporovaný Regionálnym centrom EIT RawMaterials pri Fakulte BERG, TUKE.

Viac informácií na: https://www.facebook.com/hubkosice/posts/1849989471969205

Gratulujeme

Biznis fórum startupov – Čaj o štvrtej

(25.9.2019, UVP TECHNICOM) S našimi startupistami sme si posedeli pri dobrom ovocnom čaji o štvrtej a podebatovali o plánoch, o veciach ktoré sa im podarilo v lete rozbehnúť a taktiež v čom sa darí a v čom sa nedarí.

Na ďalšie posedenie pri čaji sa tešíme v októbri.

team StartupCentra TUKE

PRÍLEŽITOSŤ PRE STARTUPY – „Uplift“

Uplift je 4 mesačný program v rámci ktorého sa pracuje s top 10-15 startupmi zo Slovenska, ale aj okolitých krajín CEE spolu s 50+ slovenskými aj zahraničnými mentormi a investormi.

Pravé je spúšťaný 3. ročník a zameranie je urban innovation (smart city, mobility, cleantech) a blockchain. Na UPLIFte spolupracujeme aj s investičnými partermi, cez ktorých môžeme vybraným startupom poskytnúť aj investíciu.

Registrácia je pre startupy otvorená do 30.9. Registrujte sa na:
https://www.eventbrite.com/e/uplift-accelerator-meetup-kosice-2019-tickets-69753904807?mc_cid=28c9eebb51&mc_eid=3a1b262a2f

Startup CHECKuP postupil do celosvetového finále

Startup CHECKuP – Cognitive HealthCare Platform z Technickej univerzity v Košiciach bude reprezentovať Slovensko na celosvetovom finále študentských startupov.

K postupu Ing. Erikov Kajátimu a ostatným členom startupu gratulujeme a prajeme veľa šťastia na celosvetovom finále v Kodani!

Viac informácií na https://venturecup.dk/uswc/

Úvodný BOOTCAMP akceleračného programu startupov

V dňoch 16. a 17.7.2019 sa v priestoroch UVP TECHNICOM konal „Úvodný BOOTCAMP“ – aktivita  akceleračného programu v rámci pobytu startupov  v Startup centre TUKE (úvodné stretnutie nových startupov, víťazov 9. kola súťaže Máš nápad?, ktoré získali 6 mesačný pobyt v Startup centre TUKE).  V rámci prvej aktivity akceleračného programu získali startupy základné organizačné informácie o pobyte v Startup centre, informácie o samotnom UVP TECHNICOM, ale aj detailne informácie o plánovanom priebehu akceleračného programu.

V úvode prvého dňa BOOTCAMPU prebehlo aj vyhodnotenie najlepších dvoch startupov z 9. kola súťaže. Ocenené boli startup Vápenný koks a startup KHT. Startupy získali hodnotné ceny – elektrické kolobežky, ktoré do súťaže venovalo Regionálne centrum EIT (Nerastné suroviny) pri TUKE. Súčasťou prvého dňa programu BOOTCAMPU boli aj motivačné vystúpenia zástupcov dvoch úspešných startupov – Mareka Kuzmu zo startupu InnocentStore a Gabriela Oprendeka zo startupu Opre‘ cider. Program prvého dňa pokračoval workshopom zameraným na problematiku projektového riadenia – na prezentáciu metodológie Design thinking a hlavne jej aplikácie do praxe, ktorý viedol lektor P. Mirossay. Druhý deň BOOTCAMPU bol venovaný problematike tvorby biznis plánov (CANVAS). Program druhého dňa viedol L. Kolesár, kouč Inkubátora TUKE.

V rámci Akceleračného programu pobytu startupov v Startup centre TUKE sú organizované aj individuálne – mentorské a koučingové stretnutia so zástupcami Startup centra TUKE, zamerané na riešenie operatívnych záležitosti.

Novým startupom v Startup centre TUKE želáme veľa úspechov pri rozvoji ich inovatívnych projektov.

 

Dokumenty:

 


Plán aktivít akceleračného programu pobytu startupov v Startup centre TUKE (júl až december 2019):

16.-17. júl 2019: Úvodný bootcamp

  • Úvodné informácie k pobytu v Startup centre, informácia o UVP TECHNICOM, akceleračný program, administrácia, Vyhodnotenie 9. kola súťaže startupov (ceny)
  • Príbehy úspešných startupov
  • Projektové riadenie – úvod
  • Tvorba biznis plánu (CANVAS), I.

 

september 2019: Financovanie startupov

  • Úvod do ekonomiky projektov, rôzne formy získavania prostriedkov pre začínajúce firmy, základná orientácia v oblasti Venture Capital fondov (fondov rizikového kapitálu).

 

október 2019: Ochrana duševného vlastníctva

  • vynálezy, technické riešenia a patenty v podnikaní
  • ochrana dizajnu produktov a grafického rozhrania softwarových aplikácií
  • ochranne známky

október 2019: Prezentačne majstrovstvo

 

november 2019: Digitálny marketing – marketing na sociálnych sieťach

november 2019: Biznis plán startupu – II.

 

december 2019: Hodnotenie pobytu v Startup centre

Doplňujúca téma:  Ako si založiť firmu

 

Každý posledný týždeň v mesiaci (štvrtok) sú v priestoroch UVP TECHNICOM organizované stretnutia startupov, zamerané na networking startupov.

 

Úspešný model podpory inovatívnych projektov na TUKE 9. kolo súťaže startupov

Dňa 27.06.2019 sa v priestoroch UVP TECHNICOM konalo už 9. kolo súťaže inovatívnych nápadov – startupov “ Máš nápad? Prezentuj svoj startup!”, ktorú vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity. Organizátorom súťaže je Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Súťaž je organizovaná v úzkej spolupráci s agentúrou Slovak Business Agency (SBA), Saab AB a  Regionálnym centrom Raw Materials pri FBERG TUKE.

Do finále súťaže v 9. kole postúpilo 17 inovatívnych nápadov/projektov. Porota z nich do predinkubačného pobytu v Startup centre TUKE vybrala trinásť projektov: SmartMaintanance, Aponi, SmartSenior, Human mind achievment, Gridium, Instant House Construction, Smart senzorická podložka, Košice hack token, e-TeamBuilder, Vápenný koks, Recyklácia cigaretových filtrov, Smart Rescuer Against Water,  a Revolution Square.

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie prorektora TUKE – prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. Členmi komisie boli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry: zástupcovia UVP TECHNICOM – F. Jakab, A. Lavrin, Ľ. Kolesár,  P. Čižmár, P. Mirossay ( Košice IT VALLEY), M. Biňas (TUKE), P. Feciľak (TUKE), J. Kronovetterová (SBA), J. Vojtko (FPT), T. Pavlík (EIT RawMaterials Regional Center, TUKE).

Súťažiace starupy mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program zameraný na podporu ich rozvoja a kancelárske priestory v UVP TECHNICOM. Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe v závislosti od ich aktuálnych potrieb, vrátane možnosti využívať zdarma priestory v Startup centre TUKE a potrebné výskumno-vývojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na TUKE. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľských plánov, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov ako aj expertnú a mentorskú podporu. Do súťaže sa mohli zapojiť projekty v takzvanej pred inkubačnej dobe, to znamená v štádiu nápadu, z ktorejkoľvek časti Slovenska a tiež zahraničné projekty, ktoré plánujú realizovať svoje činnosti na Slovensku. Od roku 2014 sa do súťaže zapojilo viac ako 120 inovatívnych projektov a v do akceleračného programu Startup centra bolo zapojených viac ko 40 perspektívnych startupov s inovačným potenciálom presadiť sa na trhu. Viacerým startupom sa podarilo získať podporu investorov a uviesť na trh produkty a služby v oblastiach zamerania UVP TECHNICOM.

Po absolvovaní šesťmesačného pred inkubačného pobytu v startup centre majú tímy možnosť postúpiť do Inkubátora TUKE, ktorý je súčasťou ekosystému akcelerácie podnikania UVP TECHNICOM na TUKE.

Článok o PIT-NFC na vedecko-popularizačnom portáli Veda na Dosah

Portál Veda na Dosah píše o startupe PIT-NFC, ktorý je súčasťou ekosystému Startup Centra UVP. Viac startupe a o sledovaní výrobného procesu sa dočítate na:

http://vedanadosah.cvtisr.sk/prehlad-o-aktualnom-diani-na-pracoviskach-zaistuje-projekt-pit-nfc