Úvod Blog

Akceleračný program začína (úvodné stretnutie startupov)

sdr

Dňa 15.1.2020 sa v priestoroch UVP TECHNICOM konalo úvodné stretnutie startupov, ktoré uspeli v 10. kole súťaže startupov „Maš nápad?“ a získali tak 6 mesačný pobyt v Startup centre TUKE.  V rámci úvodného stretnutia získali startupy základné organizačné informácie o pobyte v Startup centre, informácie o samotnom UVP TECHNICOM, ale aj detailne informácie o plánovanom priebehu akceleračného programu (viď priložená prezentácia). Súčasťou úvodného stretnutia bolo aj motivačné vystúpenie úspešného startupu – Gabriela Oprendeka zo startupu Opre‘ cider. V rámci akceleračného programu pobytu startupov v Startup centre TUKE budú organizované aj individuálne – mentorské a koučingové stretnutia so zástupcami UVP TECHNICOM, zamerané na riešenie operatívnych záležitosti, ale aj pravidelné networkingové stretnutia startupov, ktoré sú umiestnene v Startup Centre a Inkubátore TUKE.

Novým startupom v Startup centre TUKE želáme veľa úspechov pri rozvoji ich inovatívnych projektov.

 

 

Plán aktivít akceleračného programu pobytu startupov v Startup centre TUKE (01.-07.2020):

 1. 15.01. 2020 14.00 – Úvodné stretnutie
  – Úvodné informácie k pobytu v Startup centre
  – Príbeh úspešného startupu
 2. Jan.-Feb.: Projektové riadenie
 3. Feb.: Biznis plán a jeho návrh (CANVAS)
 4. Feb.-Mar.: Markeing startupov, Digitálny marketing na sociálnych sieťach
 5. Apríl: Založenie firmy a financovanie startupov,
  – Úvod do ekonomiky projektov, rôzne formy získavania prostriedkov pre začínajúce firmy, základná orientácia v oblasti Venture Capital fondov (fondov rizikového kapitálu).
 6. Apríl-máj: Prezentačne majstrovstvo
 7. Máj-jún: Ochrana duševného vlastníctva:
  – Duševné vlastníctvo – nehmotný majetok v podnikaní; Patenty, úžitkové vzory, autorské diela – ochrana vynálezov, technických riešení a autorských diel; Ochranná známka, dizajn – produkty, grafické rozhrania softvérových aplikácií a služby
 8. Jún: Hodnotenie pobytu v Startup centre
  – Každý posledný štvrtok v mesiaci:  networking startupov – „Čaj o 4tej“

 

 Dokumenty:

Každý posledný týždeň v mesiaci (štvrtok) sú v priestoroch UVP TECHNICOM organizované stretnutia startupov, zamerané na networking startupov.

 

10. kolo súťaže startupov „Máš nápad?“ má svojich víťazov

Dňa 13.12.2019 sa v priestoroch UVP TECHNICOM konalo 10. kolo súťaže inovatívnych nápadov (startupov) – “ Máš nápad? Prezentuj svoj startup!”, ktorú vyhlasuje už od roku 2014 dvakrát ročne rektor Technickej univerzity v Košiciach. Organizátorom súťaže je Univerzitný vedecký park TECHNICOM (UVP TECHNICOM).

Súťažiace startupy už tradične mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný intenzívny akceleračný program zameraný na podporu ich rozvoja a možnosť využívať výskumno-vývojovú infraštruktúru, kapacity a priestory UVP TECHNICOM počas pobytu v Startup centre.

Do finále súťaže v 10. kole postúpilo 9 inovatívnych nápadov/projektov. Porota z nich do predinkubačného pobytu v Startup centre TUKE vybrala 5 projektov:

 • CeoHire – zameriava sa na oblasť vyhľadávania a najímania talentov na manažérske a riadiace pozície na báze využitia moderných a inovatívnych prístupov strojového učenia sa.
 • H&C Mask – cieľom je vývoj  dýchacej masky, ktorá umožňuje vdychovať ohriaty vzduch v extrémnych klimatických podmienkach.
 • RE-CA – cieľom je vývoj modulárneho inovatívneho reportovacieho systému pre správu a efektívne vyhodnocovanie incidentov pre priemyselné výrovné prostredie.
 • MSVUE – zameriava sa na komplexné riešenie problematiky manažmentu, výroby, spotreby a ukladania energii na báze využitia inteligentných inštalácií.
 • Recognition 360 – cieľom je vývoj systému na báze metód strojového učenia sa, zameraného na predikciu a včasnú identifikáciu porúch v priemyselných výrobných prostrediach.

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie prorektora TUKE – prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. Členmi komisie boli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry: zástupcovia UVP TECHNICOM – F. Jakab, A. Lavrin, Ľ. Kolesár, Ľ. Biňas, P. Mirossay (Košice IT VALLEY), K. Zeleníková (SBA), J. Vojtko (FPT), T. Pavlík (EIT RawMaterials Regional Center, TUKE) a P. Breyl (T-Systems).

10. kolo súťaže bolo organizované v úzkej spolupráci s agentúrou Slovak Business Agency (SBA), Saab AB a Regionálnym centrom Raw Materials pri FBERG TUKE.

Startup centrum TUKE je jedným z kľúčových komponentov ekosystému akcelerácie podnikania, transferu technológií a inovácií na TUKE v rámci štruktúry Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. Jeho cieľom je poskytnúť pred-inkubačné prostredie pre zabezpečenie akceleračného procesu pre vznik-rozvoj malých a stredných „Hi-Tech“ firiem resp. „Start-up a Spin-off“ firiem najmä na báze relevantných výsledkov výskumu a vývoja realizovaného v rámci výskumných a inovačných aktivít TUKE. TUKE má záujem prostredníctvom uvedeného ekosystému akcelerácie podnikania na báze UVP TEHCNICOM výrazne podporiť oblasť inovácií a technologického transferu kvalitným odborným poradenstvom, ako aj dostupnou špičkovou výskumnou infraštruktúrou.

TUKE patrí k lídrom v oblasti inžiniersky orientovaného vzdelávania na Slovensku, s výraznými záujmom o inovatívne prístupy, o vybudovanie ekosystému inovatívneho podnikania a transferu technológií. Prelomovým sa pre TUKE stal rok 2014 – kedy boli naštartované aktivity v oblasti podpory start-upov iniciované TUKE – : na základe iniciatívy TUKE bolo v apríli 2014 otvorené Startup centrum TUKE a v roku 2016 Inkubátor TUKE, ktoré v súčasnosti sú súčasťou organizačnej štruktúry ekosystému akcelerácie podnikania v UVP TECHNICOM.

Za krátke obdobie svojej činnosti, získali uvedené útvary dobré meno organizáciou aktivít na identifikáciu a podporu inovatívnych riešení a stali sa významným elementom inovačného potenciálu regiónu s celoslovenským dopadom. Výber startupov do Startup centra je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych projektov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“, ktorú vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity.

Od roku 2014 sa do  súťaže sa zapojilo viac ako 120 inovatívnych projektov a takmer 50 perspektívnych startupov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt.

Viac informácií o ekosystéme akcelerácie inovácií a technologického transferu TUKE je možné nájsť na stránke www.uvptechnicom.sk.

Kontakt: Doc. Ing. František Jakab, PhD., riaditeľ UVP TECHNICOM, T.: 0905 715816

 

Úspech startupu „Vápenný koks“

Na fotke Tomáš Pavlík.

Startup „Vápenný koks“ (Mgr. Peter Pucher) zo Startup centra TUKE (UVP TECHNICOM),  získal ocenenie (na fotke Tomáš Pavlík) v rámci Súťaže projektových nápadov, ktorá bola organizovaná ako súčasť 11. ročníka konferencie „ESEE Dialogue Conference“ v Zahrebe. Startup je podporovaný Regionálnym centrom EIT RawMaterials pri Fakulte BERG, TUKE.

Viac informácií na: https://www.facebook.com/hubkosice/posts/1849989471969205

Gratulujeme

Biznis fórum startupov – Čaj o štvrtej

(25.9.2019, UVP TECHNICOM) S našimi startupistami sme si posedeli pri dobrom ovocnom čaji o štvrtej a podebatovali o plánoch, o veciach ktoré sa im podarilo v lete rozbehnúť a taktiež v čom sa darí a v čom sa nedarí.

Na ďalšie posedenie pri čaji sa tešíme v októbri.

team StartupCentra TUKE

PRÍLEŽITOSŤ PRE STARTUPY – „Uplift“

Uplift je 4 mesačný program v rámci ktorého sa pracuje s top 10-15 startupmi zo Slovenska, ale aj okolitých krajín CEE spolu s 50+ slovenskými aj zahraničnými mentormi a investormi.

Pravé je spúšťaný 3. ročník a zameranie je urban innovation (smart city, mobility, cleantech) a blockchain. Na UPLIFte spolupracujeme aj s investičnými partermi, cez ktorých môžeme vybraným startupom poskytnúť aj investíciu.

Registrácia je pre startupy otvorená do 30.9. Registrujte sa na:
https://www.eventbrite.com/e/uplift-accelerator-meetup-kosice-2019-tickets-69753904807?mc_cid=28c9eebb51&mc_eid=3a1b262a2f

Startup CHECKuP postupil do celosvetového finále

Startup CHECKuP – Cognitive HealthCare Platform z Technickej univerzity v Košiciach bude reprezentovať Slovensko na celosvetovom finále študentských startupov.

K postupu Ing. Erikov Kajátimu a ostatným členom startupu gratulujeme a prajeme veľa šťastia na celosvetovom finále v Kodani!

Viac informácií na https://venturecup.dk/uswc/

Úvodný BOOTCAMP akceleračného programu startupov

V dňoch 16. a 17.7.2019 sa v priestoroch UVP TECHNICOM konal „Úvodný BOOTCAMP“ – aktivita  akceleračného programu v rámci pobytu startupov  v Startup centre TUKE (úvodné stretnutie nových startupov, víťazov 9. kola súťaže Máš nápad?, ktoré získali 6 mesačný pobyt v Startup centre TUKE).  V rámci prvej aktivity akceleračného programu získali startupy základné organizačné informácie o pobyte v Startup centre, informácie o samotnom UVP TECHNICOM, ale aj detailne informácie o plánovanom priebehu akceleračného programu.

V úvode prvého dňa BOOTCAMPU prebehlo aj vyhodnotenie najlepších dvoch startupov z 9. kola súťaže. Ocenené boli startup Vápenný koks a startup KHT. Startupy získali hodnotné ceny – elektrické kolobežky, ktoré do súťaže venovalo Regionálne centrum EIT (Nerastné suroviny) pri TUKE. Súčasťou prvého dňa programu BOOTCAMPU boli aj motivačné vystúpenia zástupcov dvoch úspešných startupov – Mareka Kuzmu zo startupu InnocentStore a Gabriela Oprendeka zo startupu Opre‘ cider. Program prvého dňa pokračoval workshopom zameraným na problematiku projektového riadenia – na prezentáciu metodológie Design thinking a hlavne jej aplikácie do praxe, ktorý viedol lektor P. Mirossay. Druhý deň BOOTCAMPU bol venovaný problematike tvorby biznis plánov (CANVAS). Program druhého dňa viedol L. Kolesár, kouč Inkubátora TUKE.

V rámci Akceleračného programu pobytu startupov v Startup centre TUKE sú organizované aj individuálne – mentorské a koučingové stretnutia so zástupcami Startup centra TUKE, zamerané na riešenie operatívnych záležitosti.

Novým startupom v Startup centre TUKE želáme veľa úspechov pri rozvoji ich inovatívnych projektov.

 

Dokumenty:

 


Plán aktivít akceleračného programu pobytu startupov v Startup centre TUKE (júl až december 2019):

16.-17. júl 2019: Úvodný bootcamp

 • Úvodné informácie k pobytu v Startup centre, informácia o UVP TECHNICOM, akceleračný program, administrácia, Vyhodnotenie 9. kola súťaže startupov (ceny)
 • Príbehy úspešných startupov
 • Projektové riadenie – úvod
 • Tvorba biznis plánu (CANVAS), I.

 

september 2019: Financovanie startupov

 • Úvod do ekonomiky projektov, rôzne formy získavania prostriedkov pre začínajúce firmy, základná orientácia v oblasti Venture Capital fondov (fondov rizikového kapitálu).

 

október 2019: Ochrana duševného vlastníctva

 • vynálezy, technické riešenia a patenty v podnikaní
 • ochrana dizajnu produktov a grafického rozhrania softwarových aplikácií
 • ochranne známky

október 2019: Prezentačne majstrovstvo

 

november 2019: Digitálny marketing – marketing na sociálnych sieťach

november 2019: Biznis plán startupu – II.

 

december 2019: Hodnotenie pobytu v Startup centre

Doplňujúca téma:  Ako si založiť firmu

 

Každý posledný týždeň v mesiaci (štvrtok) sú v priestoroch UVP TECHNICOM organizované stretnutia startupov, zamerané na networking startupov.