Úvod Blog Strana 29

Portál Startitup.sk píše o Startup centre TUKE a doterajších úspechoch startupov

článok„Star­tu­pový život sa konečne roz­bieha aj za hra­ni­cami Bra­ti­slavy. Naj­nov­šie sa tak deje v Koši­ciach, v Star­tu­po­vom cen­tre košic­kej Tech­nic­kej uni­ver­zity“, píše portál Startitup.sk v článku Košické startup centrum prijalo nové projekty. 

Portál TERAZ | Ekonomika píše o Startup centre TUKE

Startup centrum TUKE vzniklo na Technickej univerzite v Košiciach v roku 2014. Jeho cieľom je vytvárať v regióne Košického a Prešovského kraja motivačné prostredie a podmienky, ktoré pomôžu študentom, ale aj všetkým obyvateľom regiónu s inovatívnym potenciálom.

Vyhodnotenie 3. kola súťaže inovatívnych nápadov

V poradí tretí krát organizovalo Startup centrum TUKE súťaž inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ pod záštitou rektora Technickej univerzity v Košiciach, Dr.h.c. prof. Ing. Antona Čižmára, CSc.

Denník N a portály Startitup.sk a Startupers.sk píšu o novom inkubátore v Košiciach

Bratislava, 20. 5. 2015. Tlačová konferencia spoločnosti SAAB. Foto N - Tomáš Benedikovič

V Bra­ti­slave sa 20. mája 2015 konal slo­ven­sko-švéd­sky semi­nár veno­vaný téme ino­vá­cie. Semi­nár sa konal pri prí­le­ži­ťosti náv­števy štát­neho tajom­níka švéd­skeho minis­ter­stva pre pod­ni­ka­nie a ino­vá­cie Oscara Stens­tröma na Slo­ven­sku. V čase semi­náru sa usku­toč­nili aj dva tla­čové brí­fingy, na kto­rých Tech­nická uni­ver­zita v Koši­ciach v spo­lu­práci so švéd­skou spo­loč­nos­ťou Saab AB pred­sta­vily pro­jekt slo­ven­sko-švéd­skej spo­lu­práce v ino­vač­nom sek­tore.

Celý článok si môžete prečítať na portáli Startitup.sk.

O akcii informovali tiež portál Startupers.sk a DenníkN.

(Foto prevzaté z článku v DenníkN.)

Rozhovor so zakladateľom Vizualizačky.sk o ceste do Washingtonu v Korzári – Košice

Vlani sa stal absolútnym víťazom Študentskej podnikateľskej ceny a nominantom na celosvetovú súťaž Global Student Entrepreneur Award. Prečítajte si rozhovor v online vydaní Korzár – Košice s Pavlom Kalejom so startupu Vizualizačky.sk o jeho ceste do USA, kde bol prezentovať svoju firmu.

Portál Startupers.sk píše o štvrť miliónovej investícii do startupu CropTech

Slovenský startup CropTech, ktorý sa stal víťazom kategórie Society v rámci súťaťe StartupAwards 2014 získal investíciu vo výške 250 000 €, na ktorej sa podieľa Neulogy Ventures spolu s Michalom Trubanom s Websupport.

Slávnostné otvorenie Startup centra TUKE

otváračka 3

16. apríla 2014 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie kľúčov od priestorov novovzniknutého Startup centra TUKE, ktoré bolo zriadené v budove Centra technologických inovácií Technickej univerzity v Košiciach. Startup centrum TUKE je aktivitou Univerzitného centra inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT), ktoré má pomáhať inovatívnym a kreatívnym tímom transformovať ich myšlienky do konkrétnych produktov a služieb.

Celú fotogáleriu z otvárania centra nájdete na hlavnej stránke tuke.sk.