Úvod Archív 7. kolo súťaže

7. kolo súťaže

Firma Assum prináša na trh nový spôsob konzumácie kávy. Produkt CoRE (Coffee Ready To Eat) je jedlá kávová zmes určená na priamu konzumáciu. Chuť 100% arabiky lahodne obohatí sladkastým podtónom ryžový sirup a holandské kakao. Praktické balenie umožňuje vychutnať si svoju vytúženú dávku kávovej chuti vždy a všade.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke assum.sk.

KONTAKTNÁ OSOBA

Lukáš Tabák
tabak@assum.sk
+421 (0) 944 306 566

 

CorOne je spin-off firma zameraná na nedeštruktívny korózny monitoring v rôznych oblastiach priemyslu, od plynárenských potrubí, kovových konštrukcií v stavebníctve, obalových materiálov v potravinárstve až po testovanie kvality povlakov. Jej zameranie sa dotýka aj silne inovačnej oblasti nanobezpečnosti, konkrétne pri vývoji techniky na odhad neznámych redox, termodynamických a koróznych vlastností nanoobjektov. Podieľa sa na riešení koróznych havárií v priemysle a konzultačnej činnosti.  Je súčasťou manažérskeho tímu medzinárodnej konferenčnej série Corrosion and Surface Treatment in Industry. Organizuje korózne tréningy a školenia v spolupráci s medzinárodnými partnermi.

 

KONTAKTNÁ OSOBA

Maroš Halama
maros.halama@corone.sk
+421 903 663 207

DŽEM sa zaoberá vývojom kompaktného, prenosného a intuitívneho zariadenia slúžiaceho na konferenčné hranie hudobníkov používajúcich hudobné nástroje na báze elektronického zosilnenia. Výhodou je priamy výstup do jednotlivých slúchadiel zapojených hudobníkov, s možnosťou jednoduchej mixáže hlasitosti signálu. Projekt taktiež ráta s možnosťou pripojenia mobilného zariadenia/ tabletu alebo počítaču, pre účely prehrávania alebo nahrávania.

KONTAKTNÁ OSOBA

Richard Štein
riso.stein@gmail.com
+421 (0) 915 033 458

Infobus: Náš start-up sa zaoberá, vývojom informačného systému pre cestujúcich na autobusových staniciach, zastávka a prestupných termináloch IDS. urbano.transinfo je softwerovo-hardwarový systém, ktorý ponúka cestujúcej verejnosti ucelené dopravné informácie, podľa aktuálnej dopravnej situácie. Taktiež sme začali využívať aj pôvodne dopravné programy a systéme v jednotlivých spoločnostiach, ktoré boli vo väčšine prípadov vždy rozdielne. Okrem iného sme vyvinuli rôzne nadstavby na už zväčša nefunkčné informačné zariadenia, ktoré sme oživili do prevádzky. V súčasnosti sme začali vyvíjať aj vlastné informačné tabule a systémy jednotného času či komunikácie.

KONTAKTNÁ OSOBA

Erik Kuzma
erik@urbn.sk
+421 (0) 909 106 530

Precious Plastic Slovakia: Tvorba strojov na recykláciu plastov. Pretváranie plastového odpadu na užitočné predmety.

KONTAKTNÁ OSOBA

Martin Vasko
synthhugo@gmail.com
+421 (0) 908 042 658

SensorChair je inteligentná stolička ktorá pomáha človeku nadobudnúť správny sedací návyk. Sedenie je pre človeka neprirodzené, každodenné chyby pri sedení vedu k trvalým zdravotným problém. SensorChair pomáha užívateľovi optimalizovať polohu svojho tela. Informácie o aktuálnej polohe sa k používateľovi dostanú pomocou bluetooth a zobrazia sa v mobilnej aplikácii, ten prípadne chyby následne upraví a tým vykročí za zdravšou budúcnosťou.

KONTAKTNÁ OSOBA

Matej Mikloš
matej_miklos@outlook.sk
+421 (0) 917 676 390

SPONA je systém pre správu ubytovacích zariadení zameraných na verejnú správu. Ide o aplikačné riešenie, ktoré pomáha spravovať podnikové aktíva, zefektívňovať pracovné toky, sledovať inventár a plánovať preventívnu a prediktívnu údržbu.

Medzi kľúčové funkcie patrí vytváranie a správa ubytovania, sledovanie výkonnosti objektu a možnosť vytvárania vlastného obsahu. Funkcie plánovania zahŕňajú možnosť vytvárať vopred definované pracovné postupy plánovania, zachytiť podrobnosti o zákazníkoch a históriu transakcií. Funkcie zahŕňajú nástroje na sledovanie, riadenie a kontrolu pracovných príkazov a požiadaviek, inventár, pracovné plány, priradenie, monitorovanie stavu zariadenia a dodržiavanie predpisov.

Integrované nástroje na sledovanie, plánovanie a vytváranie prehľadov pre organizáciu. Riadenie údržby zariadení. Systém ponúka flexibilné možnosti nasadenia a kompatibilitu s prakticky akýmkoľvek zariadením.

K dispozícii je päť riešení, pričom každý modul ponúka ďalšie funkcie založené na predchádzajúcich vydaniach, ktoré umožňujú organizáciám pridávať funkcie pre organizačné potreby..

Viac informácií o projekte nájdete na stránke systemspona.sk.

KONTAKTNÁ OSOBA

Peter Vrábel
info@systemspona.sk

Sponsor-Hunter je aplikácia zameraná na adrenalínové športy, napríklad BMX, skateboarding, freestyle scooter, MTB a pod. Je kombináciou reálnej a online zábavy, keďže športovci plnia úlohy v reálne existujúcich priestoroch určených na kolieskové športy s online hodnotením, ktoré si dokážu vymeniť za bonusy od našich partnerov (sponzorov). Aplikácia obsahuje mnoho funkcií, ktoré umocnia zábavu v týchto areáloch a takisto výrazne podporujú turistický ruch formou zvyšovania motivácie mládeže navštíviť miesta, ktoré doteraz nemali dôvod spoznať.

KONTAKTNÁ OSOBA

Michal Revák
m.revak92@gmail.com
+421 (0) 918 473 299