Úvod Archív 8. kolo súťaže

8. kolo súťaže

Startup BioMobile sa zaoberá ekonomickým a ekologickým odstránením nečistôt z nerudných surovín s cieľom zvýšiť kvalitu lokálnych zdrojov, bioťažbou z rúd a nízkoobsahových rúd a bioremediáciou kontaminácie ťažkými kovmi.

Kontaktná osoba

Darina Štyriaková
darinka.styriakova@gmail.com
+421 (0) 948 299 345

Startup greenspace sa zaoberá: Nové technológie dobíjania akumulátorov elektromobilov, bezmotorových lietadiel, elektroletov a iných dopravných prostriedkov pre zvýšenie dojazdu elektromobilov.

Kontaktná osoba

Ing. Jozef Pavlinský
jopav.fly@gmail.com
+421 (0) 944 192 292

Startup Inteligentná batéria sa zaoberá: Návrh a výroba prototypu bezpečnej baterie do elektromobilu vyuzitim 18650 Li-ion clankov

Kontaktná osoba

Ing. Ján Máriássy
jan.mariassy@tuke.sk
+421 (0) 948 600 901

Startup iPark sa zaoberá: Zaoberá sa inteligentným riešením parkovania či už v mestách alebo objektoch ako je napríklad : nemocnica alebo nákupné stredisko. Pomocou tohto inteligentného riešenia je možné naplno využiť všetky parkovacie miesta, monitorovať ich pre prípad nehody, zistiť či je miesto voľné alebo nie a spravovať rezervácie alebo je možné napojiť sa na naše API a získavať štatistické dáta, použiť ich v iných projektoch lebo poskytnúť ich iným spoločnostiam napr. Google.

Startup postúpil do Startup Centra na základe víťazstva v súťaži V4. Hackathon.

Kontaktná osoba

Samuel Schnelly
schnelly.s@gmail.com
+421 (0) 918 114 701

Startup PIT-NFC sa zaoberá: Sledovanie a vyhodnocovanie trvania priemyselných procesov, s využitím nákladovo nenáročných priemyselných zariadení s operačným systémom Android.

Celý proces montáže pracovísk sledujú pracovníci na zobrazovacích jednotkách priamo na svojich pracoviskách, v rámci záložky „Zamestnanci“. Obraz stavu výrobného procesu na každom pracovisku je možné v reálnom čase sledovať vzdialene, z pozície vedúceho výroby. Vedúci výroby má teda prehľad o aktuálnom dianí na pracoviskách, o aktivite resp. pasivite pracovísk (čakanie na ďalšiu dávku), o dodržiavaní jednotlivých noriem a splnení celkovej normy výrobku.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke palcoit.eu.

Kontaktná osoba

Ing. Kamil Palčo
kamil@palcoit.eu
+421 (0) 905 637 714

Startup zenQR sa zaoberá: Vytvorili sme jednoduchší spôsob získavania názorov od zákazníkov – anonymne a neverejne.

Kontaktná osoba

Igor Bubeňko
igor@zenqr.com
+421 (0) 911 258 626

„Zelená revolúcia“ je impulz modernej generácie. Krajiny, mestá, ľudia sa zaoberajú estetikou, ekológiou a technológiou životného prostredia, v ktorom žijú. Kľúčovými problémami dnešnej spoločnosti sú klimatické zmeny, zastavovanie miest, ekologické dopady, nedostatok vody, migrácia, extrémne deštruktívne ľudské zásahy. Ideálne riešenie, ktoré prinesie nielen finančné, ale aj priestorové a sociálne výhody, je využívanie zelených plôch: zelených striech a stien. Čím sa zaoberá startup GREEN PIXEL. Logo startupu je štvorec vyskladaný z štvorčekov rôznych zelených odtieňov prezentujúcich rozpixlovaný pohľad na zelenú stenu.

GREEN PIXEL sa skladá z dvoch slov zložených z 5 a 5 písmen. Číslica 5 je prenesená do filozofie startupu. 5 fáz tvoriacich samotný produkt. 1. Návrh, 2. Konštrukcia – „kvetináč“, 3. Vegetácia + substrát, 4. Závlaha, 5. Realizácia. Výsledkom je funkčný celok – zelená stena vlastného dizajnu a vlastnej výroby .

Kontaktná osoba

Ing. arch. Zuzana Poórová, PhD.
zuzana.poorova.tuke@gmail.com
+421 915 460 387

Space Code

Startup postúpil do Startup Centra na základe víťazstva v súťaži V4. Hackathon.

CHECkuP – Cognitive HEalthCare Platform je inovatívna platforma zameraná na zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti v domácnostiach. Hlavnou motiváciou je umožniť zdravotným agentúram poskytovať domácu starostlivosť efektívnejšie a zaručiť požadovanú kvalitu poskytovaných služieb. Na dosiahnutie tohto cieľa využíva CHECkuP hardvérovú podporu z konceptu Internet vecí (IoT), ktorú ďalej kombinuje s unikátnym softvérovým riešením schopným podporiť interné procesy agentúr a v dostatočnom predstihu informovať o prípadných vzniknutých anomáliách. Úlohou platformy CHECkuP je poskytnúť agentúram aktuálne informácie o stave pacientov a podporiť prácu ošetrovateľov pri riešení neočakávaných udalostí.

Kontaktná osoba

Erik Kajáti
erik.kajati@tuke.sk
+421 55 602 2749

Iveta Zolotová
iveta.zolotova@tuke.sk
+421 55 602 2551

Adresa pre poštovú komunikáciu: KKUI Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) v spolupráci s hlavným partnerom súťaže, agentúrou Slovak Business Agency (SBA), organizovala finále 8. kola súťaže inovatívnych nápadov “Máš nápad? Prezentuj svoj startup!

Súťažiace startupy mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program a kancelárske priestory v UVP na podporu rozvoja inovatívnych myšlienok.

Do finále súťaže postúpilo 7 inovatívnych nápadov/projektov. Porota z nich do predinkubačného pobytu v Startup centre TUKE vybrala päť: Green Space, zenQR, ILA, iPARK, NFC. Jedným z finálových projektov – BIOmobile, porota doporučila vzhľadom na rozvinutosť projektu, postup priamo do Inkubátora UVP.

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie a riaditeľa UVP TECHNICOMu – doc. Ing. Františka Jakaba, PhDČlenmi komisie boli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry: Marek Blizco (UVP), Martin Chovanec (TUKE), Pavol Mirossay (Košice IT VALLEY), Jozef Janitor (Cisco Systems), Miroslav Biňas (KPI – TUKE), Anton Lavrin (UVP).

Súťaž inovatívnych nápadov “Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je UVP – Univerzitný vedecký park. Hlavnými partnermi súťaže sú Slovak Business Agency (SBA) a Saab.