Startupy pozor! Prihláste sa na podnikateľskú cestu!

Ste startup alebo podnik do 3 rokov od založenia? Potom je nasledujúca výzva pre vás! Výzva je otvorená do 22. júla 2018 SBA agency ponúka možnosť zúčastniť...

European Data Incubator (EDI) ponúka špeciálny akceleračný program pre podnikateľov, startupy a malé a stredné podniky v oblasti Big data. Uzávierka prihlášok je : www.f6s.com/edincubator/apply

Odborný seminár GDPR

Slovak Business Agency Vás v mene NÁRODNÉHO PODNIKATEĽSKÉHO CENTRA pozýva na odborný seminár GDPR (General Data Protection Regulation) - nové nariadenie o ochrane osobných údajov, ktorý...

Workshop k finančným otázkam programu H2020

Účasť na workshope je bezplatná! Cieľom workshopu je poskytnúť účastníkom prehľad o finančných pravidlách programu H2020. Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií zo súkromného a verejného...

Príležitosti súťažiť pre Startupy na tohtoročnom EBN kongrese

Manažéri podnikov a inovačných centier, podnikatelia, začínajúci podnikatelia a experti v oblasti inovácií sa stretnú na kongrese EBN "Budúcnosť inovácií" – buďte medzi nimi...

Zapoj sa do súťaže Slovak University Startup Cup 2018 a vyhraj atraktívne ceny

Cie­ľom pro­jektu Slo­vak Uni­ver­sity Star­tup Cup 2018 je oce­niť a pod­po­riť mladú ge­ne­rá­ciu štu­den­tov VŠ, ktorí majú ino­va­tívne ná­pady a myš­lienky. Zá­ro­veň im to má po­mocť...

Webinár: Otvorené inovácie – Spolupráca firiem a startupov (2.5.2018)

Ďalší zo série bezplatných Watify webinárov, tentokrát na tému “Matching for Open Innovation: How to establish a cooperation between SMEs and young start-ups?”, sa...