Prehľad schém štátnej pomoci

1. Schéma pomoci na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov grantovou formou je zameraná na podporu podnikania nových a začínajúcich, ako aj existujúcich malých a stredných podnikov. Cieľom...

Európa hľadá inovátorku pre rok 2018

Európska komisia ocení najlepšie podnikateľky, ktoré úspešne zaviedli na trh inováciu s podporou verených alebo súkromných finančných zdrojov. Víťazkám budú udelené 4 ceny od...

Technology Cooperation Days 2017

Slovak Business Agency v spolupráci s nemeckým partnerom siete Enterprise Europe Network pozývajú na Kooperačné podujatie Technology Cooperation days 2017, zamerané najmä na integrovaný priemysel, energiu,...

Vzdelávací program v Izraeli: V4 Innovators in Israel Training Program

Prvý ročník vzdelávacieho programu „V4 Innovators in Israel Training“ podporuje mladých podnikateľov/začínajúcich podnikateľov a zástupcov inkubátorov/zamestnancov na základe Memoranda o porozumení o odbornej príprave...

2. ročník Ceny Generácia 3.0 pre inovatívne prístupy vo vzdelávaní

Prihláste svoj vzdelávací projekt a získajte nielen finančnú podporu 15 000 €, ale aj nefinančnú podporu v hodnote 20 000 €! Pod dohľadom odborníkov budete mať možnosť rozvíjať svoj...

Podpora pre podnikateľov v rámci Erasmus+

Európsky program Erasmus + ponúka podporu pre začínajúcich aj skúsených podnikateľov. Aktívna účasť v programe Erasmus pre mladých podnikateľov ponúka nádejným podnikateľom prístup k širokej škále výhod...

20 najčastejších dôvodov, prečo startupy neuspejú

Neexistencia potreby na trhu, nedostatok hotovosti, nesprávny tím, predbehnutie konkurenciou či problémy s cenotvorbou sú najčastejšie problémy, ktoré zapríčiňujú, že mladé firmy skrachujú. Tvrdí...