Príručka vynálezcu – od vynálezu ku komerčnému produktu

Európsky patentový úrad (EPO) na svojich stránkach zverejnil sprievodcu ako premeniť vynález na komerčný produkt. Online príručka pokrýva v tematických kapitolách rôzne oblasti od prípravy...

1. Startup Weekend v Banskej Bystrici

Tím orga­ni­zá­to­rov z Ban­skej Bys­trice sa pus­til do orga­ni­zá­cie prvého roč­níka Star­tup Wee­kend Ban­ská Bys­trica, ktorý sa usku­toční v dňoch 24. - 26. feb­ru­ára 2017. Podu­ja­tie...

International B2B Software Days, Viedeň, 25. – 26. apríl

Štvrtý ročník prestížneho podujatia International B2B Software Days, tentokrát so zameraním na budúcnosť digitálneho podnikania, sa bude konať 25.- 26. apríla 2017 vo Viedni. Bezplatné...

Pozvánka na školenie v spolupráci s The Studio / KPMG

  V rámci akceleračného programu pripravuje na február Startup centrum TUKE v spolupráci so Startup Studiom spoločnosti KPMG prednášku zameranú na rozvoj kompetencií startupistov v oblasti komunikácie. Prednášku...

Technology Cooperation Days 2017

Slovak Business Agency v spolupráci s nemeckým partnerom siete Enterprise Europe Network pozývajú na Kooperačné podujatie Technology Cooperation days 2017, zamerané najmä na integrovaný priemysel, energiu,...

Zmeny pre startupy a podnikateľov 2017

Začiatok nového roka prináša novinku - novú právnu formu pre startupy - jednoduchú spoločnosť na akcie. Viaceré zmeny čakajú aj malých a stredných podnikateľov. NOVÁ...

WE4STARTUPS CYBERSECURITY WORKSHOP vo Washingtone D.C.

Slovak Business Agency (SBA) v spolupráci s Veľvyslanectvom SR vo Washingtone ponúkajú možnosť zúčastniť sa podujatia v oblasti cybersecurity. Na workshope sa dozviete o aktuálnych trendoch v oblasti počítačovej...