Úvod Info pre startupy Cena za transfer technológií na Slovensku 2017

Cena za transfer technológií na Slovensku 2017

270

CVTI SR prostredníctvom vyhlásenia súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2017 už po piaty krát ocení prácu vedcov zo slovenských univerzít, výskumných ústavov a Slovenskej akadémie vied, a to v nasledovných troch kategóriách:

  • inovácia
  • inovátor
  • pracovisko transferu technológií

Nominácie do kategórie „Inovácia“ môžu prostredníctvom svojich centier transferu technológií posielať i samotní vedci a to do 30. júla 2017.

Slávnostné vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien sa uskutoční počas konferencie „Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2017“.

Všetky informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze.