Úvod Info pre startupy Copernicus podporí startupy aktívne v oblasti využívania údajov z pozorovania Zeme

Copernicus podporí startupy aktívne v oblasti využívania údajov z pozorovania Zeme

275

Startupy, ktoré využívajú dáta z pozorovania Zeme, ktoré sa vytvárajú v programe Copernicus sa môžu do 15.3.2018 prihlásiť o podporu 50 tisíc eur v rámci programu Copernicus Incubation.

Big data, ktoré vytvárajú systémy pozorovania Zeme, majú obrovský potenciál na vytváranie inovatívnych produktov a služieb. Aplikácie majú hodnotu v oblastiach ako priemysel 4.0, mobilný a digitálny, ochrana životného prostredia, manažment mestských oblastí, regionálne a miestne plánovanie, poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, zdravie, doprava, zmena klímy, trvalo udržateľný rozvoj, civilná ochrana, cestovný ruch a iné.

Clánok prebraný z: innonews.blog