Úvod Info pre startupy Deň otvorených dverí Úradu priemyselného vlastníctva SR

Deň otvorených dverí Úradu priemyselného vlastníctva SR

52
0

Košická regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na „Deň otvorených dverí Úradu priemyselného vlastníctva SR“, ktorý sa bude konať dňa 12. septembra 2018 (streda) v priestoroch Košickej regionálnej komory SOPK na Bencúrovej 13, Košice.

Deň otvorených dverí bude mať formu bezplatných konzultácií s pracovníkmi Úradu priemyselného vlastníctva SR. 

ZAMERANIE KONZULTÁCIÍ:

  • všeobecný prehľad v oblasti ochrany duševného vlastníctva
  • patenty, ochranné známky, dizajny, kedy je výhodné chrániť
  • čo robiť v prípade, keď priemyselno-právna ochrana nie je výhodná, utajenie, úschova
  • rešerš v databázach patentov, ochranných známok, dizajnov
  • autorské právo

Dátum konania:

  • 12. september 2018 (streda) od 10.00 hod

Čas začatia konzultácie a jej trvanie bude dohodnuté vopred s každým záujemcom individuálne. Priemerná dĺžka konzultácie je 30 minút.

Miesto konania:

  • priestory Košickej regionálnej komory SOPK, Bencúrova 13, Košice

Účasť na podujatí je  b e z p l a t n á  na základe registrácie.

V prípade záujmu sa, prosím, registrujte prostredníctvom elektronického formulára.