Úvod Info pre startupy Deň otvorených dverí Úradu priemyselného vlastníctva SR

Deň otvorených dverí Úradu priemyselného vlastníctva SR

344

Košická regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na “Deň otvorených dverí Úradu priemyselného vlastníctva SR”, ktorý sa bude konať dňa 12. septembra 2018 (streda) v priestoroch Košickej regionálnej komory SOPK na Bencúrovej 13, Košice.

Deň otvorených dverí bude mať formu bezplatných konzultácií s pracovníkmi Úradu priemyselného vlastníctva SR. 

ZAMERANIE KONZULTÁCIÍ:

  • všeobecný prehľad v oblasti ochrany duševného vlastníctva
  • patenty, ochranné známky, dizajny, kedy je výhodné chrániť
  • čo robiť v prípade, keď priemyselno-právna ochrana nie je výhodná, utajenie, úschova
  • rešerš v databázach patentov, ochranných známok, dizajnov
  • autorské právo

Dátum konania:

  • 12. september 2018 (streda) od 10.00 hod

Čas začatia konzultácie a jej trvanie bude dohodnuté vopred s každým záujemcom individuálne. Priemerná dĺžka konzultácie je 30 minút.

Miesto konania:

  • priestory Košickej regionálnej komory SOPK, Bencúrova 13, Košice

Účasť na podujatí je  b e z p l a t n á  na základe registrácie.

V prípade záujmu sa, prosím, registrujte prostredníctvom elektronického formulára.