Úvod Info pre startupy Informačno-poradenské centrá objasnia čerpanie zdrojov EÚ

Informačno-poradenské centrá objasnia čerpanie zdrojov EÚ

463

Slovensko sa v týchto dňoch prepája sieťou informačno-poradenských centier, ktoré budú vysvetľovať, ako efektívne čerpať eurofondy. V šiestich krajských mestách, vrátane Košíc, poskytnú vyškolení odborníci bezplatné poradenstvo, osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie  žiadateľom (vrátane potenciálnych žiadateľov) a prijímateľom pomoci.

Informačno-poradenské centrum (IPC) bude zároveň budovať databázu záujemcov o európske štrukturálne a investičné fondy, informovať podľa oblastí záujmu, pripravovať a organizovať informačné aktivity, semináre a školenia a vykonávať prieskumy v súvislosti s fondmi EÚ na území Košického samosprávneho kraja.

Informácie o informačno-poradenskom centre v Košickom kraji, vrátane kontaktov a konzultačných hodín, nájdete na tomto odkaze.