Úvod Info pre startupy Informačný seminár v Prešove – výzva na podporu nových podnikov

Informačný seminár v Prešove – výzva na podporu nových podnikov

433
Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra pozývajú na bezplatné informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro, malých a stredných podnikov.

Termín a miesto konania semináru v Prešove: 14. december 2016, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2.

Účasť je potrebné potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk  najneskôr do pondelka 5.12.2016 do 12.00 h. Vzhľadom na kapacitu prednáškových miestností je počet účastníkov obmedzený na 2 osoby z jednej spoločnosti. Účasť na seminároch je bezplatná.

Podrobnejšie informácie nájdete na www.opvai.sk.