Úvod Inkubátor TUKE CEELABS

CEELABS

CEELABS je progresívny startup vychádceelabs_logozajúci z aplikovaného výskumu a viacerých rokov skúseností v rámci vedecko-výskumných aktivít Laboratória počítačových sietí (CNL) na Technickej univerzite v Košiciach. CEELABS buduje distribuované HW a SW riešenie pre oblasť zberu informácií a riadenia SmartGrid sietí. Už existujúci prototyp umožňuje živý, alebo dávkový export nameraných dát o využívaní elektrickej energie cez bezpečnú komunikačnú infraštruktúru do cloudového prostredia pre neskoršie spracovanie. Výsledné riešenia je možné použiť v praxi u koncových zákazníkov, ako aj u distribútorov elektrickej energie, ktorí vďaka našim produktom dokážu svojim zákazníkom poskytnúť nové služby a naplniť legislatívne požiadavky EK a vlády SR.

ÚSPECHY

2016

  • Pokrytie 600 odberných miest hardvérovým riešením pre smart metering u koncového zákazníka.
  • V novembrovom vydaní PC Revue vyšiel článok o CEELABS.

2015ceelabs vizualizácia

  • Nasadenie prvých 50 prototypov vlastného hardvérového riešenia pre smart metering u koncového zákazníka.
  • Vytvorenie unikátnej cloudovej služby pre smart metering, ktorá sa stretla s veľkým záujmom trhu.
  • Príprava nového typu služby pre IP video streaming (pre rok 2016).

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke CEELABS.com.

 

Kontaktná osoba

Jozef Janitor
jozef.janitor@ceelabs.com
+421 908 343 546