Úvod Inkubátor TUKE CropTech

CropTech

Smart hydroponické systémy od spoločnosti CropTech sú plne autonómne, vysoko škálovateľné s prepojením na cloud pre domácu ako aj podnikovú indoor a outdoor produkciu potravín. Maximalizácia výnosov pri súčasnom znižovaní nákladov je možná prostredníctvom extenzívnych inovácií v oblasti optimalizácie energií, skorej detekcie chýb, samodiagnostike a vzdialenom prístupe k hydroponickému systému. Cieľom je zachovanie udržateľnosti v produkcii potravín a potravinovej bezpečnosti, nie len na území Slovenskej republiky, ale celosvetovo.

Úspechy

2016CropTech vizuál

2015

  • Umiestnenie zakladateľa Martina Paľu v rebríčku „Forbes 30 pod 30“.
  • Umiestnenie Jakuba Szásza medzi finalistami Študentskej podnikateľskej ceny.
  • Podaná registrácia o priemyselný vzor.
  • Účasť na V4 konferencii v Londýne pod záštitou MHSR a KPMG UK.
  • Podpísanie NDA o spolupráci s ruskou spoločnosťou Android Technics.
  • Podpísanie NDA s projektom HexaGro z Talianska.
  • Umiestnenie na Mape sociálnych inovátorov Nadácie Pontis.

2014

  • Víťazstvo v StartupAwards.sk v kategórii Society.
  • Získanie dotácie 200 000 eur od spoločnosti Neulogy Ventures a 50 000 od angel investora.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke croptech.com.

 

Kontaktná osoba

Marian Dandul/CEO & Brand Evangelist
+421 948 518 280
info@croptech.com
marian.dandul@croptech.com

Jakub Szasz/CTO
+421 902 243 353
jakub.szasz@croptech.com