Úvod Inkubátor TUKE ekolive

ekolive

Startup sa zaoberá inovatívnou biologickou ťažbou a úpravou prvotných a druhotných nerastných surovín. Startup ponuka extrakciu kovov z:

  • rúd – za účelom nahradenia doteraz používaných nebezpečných metód
  • banských odpadov – za účelom odstránenia týchto environmentálnych záťaží, no plných vzácnych kovov
  • minerálnych nerastných surovín za účelom odstránenia nečistôt a skvalitnenia.

To dosahuje novou ekologickou a bezodpadovou metódou – bioluhovaním. Výsledkom sú lokálne zdroje kovov a vysokokvalitných minerálov pre priemysel namiesto importovaných nerastných surovín. Týmto startup ponúka benefit nielen pre vlastníkov ložísk a priemysel, ale aj pre životné prostredie výraznou CO2 redukciou a uzatvára cyklus obehovej ekonomiky nerastných surovín. By-produkt procesu je organicke biohnojivo pre lokalne poľnohospodarstvo.

Pozn.: ekolive – predtým BioMobile

ekolive s.r.o.

Kontakt

Darina Štyriaková
e-mail: ekolive@ekolive.eu
web: ekolive.eu