Úvod Inkubátor TUKE HandCubeKeys

HandCubeKeys

HandCubeKeys je špeciálna bezkontaktná programovateľná drevená klávesnica k počítaču pre ľudí s telesným, mentálnym a zrakovým postihnutím a pre žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami, ktorí majú problémy pri práci s klasickou klávesnicou. Klávesnica je navrhnutá v štýle drevenej poschodovej konštrukcie, na ktorej sa nachádza 50 drevených kociek s písmenami abecedy, číslicami, piktogramami, modifikačnými a aplikačnými klávesmi (e-mail, prehliadač) a k nim odpovedajúce obrázky.

Každá kocka je programovateľná a do programov v počítači prenáša nielen znaky, ale aj obrázky. Klávesy (kocky) plnia svoju funkciu aj bez poschodovej konštrukcie, hravou formou rozvíjajú kreativitu a fantáziu detí, je možné ich použiť ako didaktickú pomôcku. Klávesnicu HandCubeKeys môžu užívatelia ovládať bezkontaktne pomocou rúk, nôh, dlaní, lakťov, hlavy, brady a aj prstami s použitím snímača. Nastavenie klávesnice je možné vo vodorovnej alebo šikmej polohe.

 

Kontaktná osoba

Ing. Ľuboš Belavý
handcubekeys@gmail.com
+421 948 046 121