Úvod Info pre startupy Inovatívny čin roka 2016

Inovatívny čin roka 2016

360

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 1. marca 2017 10.ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR “Inovatívny čin roka 2016“. Cieľom súťaže je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov.

Súťaž sa organizuje v troch kategóriách:

1. Výrobková inovácia.
2. Technologická inovácia.
3. Inovácia služby (netechnologický proces).

Výhercovia môžu získať finančnú odmenu v hodnote 7 000 €, 5 000 € a 3 000 €. Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 13. apríla 2017. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 23. mája 2017 v rámci 24. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

Podrobnosti o súťaži nájdete na stránke www.siea.sk.