Úvod Info pre startupy Meranie študentských výsledkov v neprebádaných vodách

Meranie študentských výsledkov v neprebádaných vodách

406

Vzdelávanie v oblasti podnikania sa líši od ostatných disciplín. Pri školení študentov na podnikateľov je jednou z úloh naučiť ľudí tvoriť pracovné miesta slúžiace potrebám spoločnosti. V podstate ide o učenie ako sa navigovať v neprebádaných vodách. Tradičné školy so zameraním na podnikanie používajú jasné metriky na definovanie úspešnosti študentov. Tieto ukazovatele zahŕňajú, koľko študentov získa prácu a aký je ich plat. Benchmarking podnikateľského vzdelávania je oveľa komplexnejšou úlohou. Ako môžu univerzity a vzdelávacie programy v oblasti podnikania merať študentské výsledky v neznámych vodách?

Ak vás táto téma zaujala odporúčame nasledujúci článok: startupcommons.org