Úvod O nás Úspechy

Úspechy

Vznik Startup centra na Technickej univerzite

Startup centrum TUKE vzniklo z iniciatívy Technickej univerzity v Košiciach s cieľom pomôcť študentom a ľuďom s inovatívnym potenciálom rozvíjať svoje nápady. Hlavnou myšlienkou centra je naštartovať proces, ktorý pomôže pretransformovať myšlienku do inovatívneho a komerčne využiteľného produktu či služby. Technická Univerzita v Košiciach účastníkov Startup centra TUKE podporuje vo forme odborného poradenstva, ako aj poskytnutím zázemia a infraštruktúry v podobe technického vybavenia.

Startup centrum TUKE ako organizačná štruktúra, vznikla pôvodne v rámci Univerzitného centra inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT), v súčastnosti patrí pod Univerzitný vedecký park TECHNICOM (UVP TECHNICOM). Fyzicky môžu byť jednotlivé pracoviska Startup centra lokalizované tak v priestoroch TUKE, ako aj mimo univerzity. Hlavné priestory Startup centra sa nachádzaju v budove UVP TECHNICOM (Nemcovej 5), v ktorej sú vyhradené aj priestory pre naše startupy.

 

Čo ponúka Startup centrum TUKE svojim účastníkom

Startup centrum pravidelne organizuje súťaž Máš nápad? Prezentuj svoj startup!

Víťazné tímy (projekty) získajú v rámci 6 mesačného programu:

  • výhodné podmienky pre fyzické umiestnenie startupu – priestory zdarma v Startup Centre TUKE,
  • priestory zasadacej miestnosti UVP na pracovné stretnutia a pod.,
  • Expertnú a mentorskú podporu zo strany odborných pracovísk TUKE a partnerských inštitúcií.
  • Možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE.
  • Pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov a ďalšie benefity.

Viac informácií o súťaži a registračný formulár nájdete v sekcii “Ako sa zapojiť“.

Výhodou Startup centra TUKE je spojenie kvalitnej infraštruktúry s mentorskou podporou. Mentori majú skúsenosti nielen zo slovenskej akademickej a komerčnej sféry, ale prostredníctvom projektov financovaných z európskych zdrojov a európskeho komerčného prostredia sú schopní naplno rozvinúť potenciál danej myšlienky a pretransformovať výsledky pôsobenia v Startup centre TUKE   do hospodárskej praxe.

Cieľom Startup centra TUKE je predovšetkým spájať ľudí, myšlienky, názory a skúseností z rôznych vedných a podnikateľských oblastí a tým zabezpečiť multidisciplinaritu a vhodné prostredie pre všeobecný rozvoj a úspech účastníkov centra.

Startup centrum a UVP Technicom

Startup centrum TUKE plne pokrýva vo svojich aktivitách oblasti korešpondujúce s projektom UVP TECHNICOM a to hlavne:

  • informačné a komunikačné technológie
  • elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy
  • strojárstvo
  • stavebné inžinierstvo
  • environmentálne inžinierstvo