O Startup centre

O Startup centre

Rozvoj Startup centra TUKEimage

V roku 2014, kedy bolo otvorené Startup centrum TUKE, sa na Technickej univerzite rozbehli aktivity v oblasti podpory startupov. Hlavným zámerom centra je vytvoriť motivačné prostredie, ktoré pomôže nielen študentom a zamestnancom TUKE, ale aj ostatným obyvateľom regiónu v rozvoji ich inovatívnych nápadov a potenciálu.

Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe, podľa ich aktuálnych potrieb. Jedná sa predovšetkým o možnosť využívať zdarma priestory v Startup centre TUKE a potrebné prístrojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na univerzite. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov ako aj expertnú a mentorskú podporu.

 

Súťaž startupov

Výber startupov do Startup centraIMG_0595 je realizovaný prostredníctvom súťaže inovatívnych nápadov Máš nápad? Prezentuj svoj startup!. Od roku 2014 sa do  súťaže sa zapojilo viac ako 70 inovatívnych projektov a celkovo 44 perspektívnych startupov získalo možnosť absolvovať 6 mesačný pred-inkubačný pobyt.

Pre prihlásenie sa do súťaže je potrebné vyplniť online formulár, ktorý nájdete v časti Ako sa zapojiť.

Aktuálne informácie zo sveta startupov môžete tiež sledovať na oficiálnej stránke centra na Facebooku alebo prostredníctvom týždenného newslettra (prihlásiť sa môžete cez formulár v pravom hornom rohu tejto stránky).

Startup centrum TUKE v rámci organizačnej štruktúry TUKE patrí pod  Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT).