Nové inovatívne startupy v Inkubátore TUKE

Vyhodnotenie akceleračného pobytu startupov v Startup centre TUKE (Košice, 24. januára 2018) Technická univerzita v Košiciach (TUKE) v spolupráci s partnermi – agentúrou Slovak Business Agency (SBA) a spoločnosťou SAAB AB, organizovala 24. januára 2018 hodnotenie startupov, ktorým končí pôsobenie v Startup centre TUKE v rámci polročnej akceleračnej pred-inkubačnej fázy. Dňa 24. januára sa v

Akceleračne aktivity pre startupy (január a február)

Plán aktivít akceleračného programu pobytu startupov v Startup centre TUKE: Plánované sú nasledujúce tematické stretnutia: 10.1.2018: 9.00 – 12.00, Téma: Business plan 31.1.2018: 9.00 – 12.00, Téma: Ecosystem & Team formation 07.2.2018: 9.00 – 12.00, Téma: Sales & Marketing 21.2.2018: 9.00 – 12.00, Téma: Funding & Finance Uvedené stretnutia sa budú konať v novej budove