Vyhodnotenie 3. kola súťaže inovatívnych nápadov

V poradí tretí krát organizovalo Startup centrum TUKE súťaž inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ pod záštitou rektora Technickej univerzity v Košiciach, Dr.h.c. prof. Ing. Antona Čižmára, CSc.

Slávnostné otvorenie Startup centra TUKE

16. apríla 2014 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie kľúčov od priestorov novovzniknutého Startup centra TUKE, ktoré bolo zriadené v budove Centra technologických inovácií Technickej univerzity v Košiciach. Startup centrum TUKE je aktivitou Univerzitného centra inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT), ktoré má pomáhať inovatívnym a kreatívnym tímom transformovať ich myšlienky do konkrétnych produktov a služieb. Celú