Úvod Info pre startupy Podpora pre podnikateľov v rámci Erasmus+

Podpora pre podnikateľov v rámci Erasmus+

352

Európsky program Erasmus + ponúka podporu pre začínajúcich aj skúsených podnikateľov.

Aktívna účasť v programe Erasmus pre mladých podnikateľov ponúka nádejným podnikateľom prístup k širokej škále výhod pre úspešné podnikanie, alebo pre rozbehnutie nového podnikania.

Začínajúci podnikatelia, ktorí začali podnikať v priebehu posledných 3 rokov, sa môžu uchádzať o stáž vo firme v zahraničí. Počas zahraničného pobytu (v dĺžke do 6 mesiacov) pod vedením skúseného podnikateľa v inej zúčastnenej krajine získajú poznatky z prvej ruky o začiatkoch mnohých podnikateľov v oblastiach ako sú marketing, predaj, účtovníctvo, odberateľské vzťahy, podnikateľské finančníctvo a pod.

Firma, resp. budúca firma ako aj predmet podnikania môže byť akéhokoľvek zamerania. Na vek podnikateľov nie je žiadne obmedzenie.

Pokiaľ podnikáte viac ako 3 roky, môžete naopak získať posilu do vášho tímu – človeka, ktorý v zahraničí rozbieha projekt tematicky podobný vášmu, ktorý absolvuje stáž vo vašej firme.

O úspešných príbehoch sa dočítate tu http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=09.

Viac informácií o podpore podnikateľov cez program Erasmus+ nájdete na stránke http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ (stránka je dostupná v slovenskom jazyku).