Úvod Info pre startupy Podpora SBA pre fyzické osoby – získajte experta alebo vycestujte na startup...

Podpora SBA pre fyzické osoby – získajte experta alebo vycestujte na startup akciu

443

Fyzické osoby – nepodnikatelia sa aktuálne môžu zapojiť do dvoch výziev Slovak Business Agency a získať podporu na účasť na medzinárodných a domácich podujatiach alebo služby experta, ktorý im pomôže s úspešnou realizáciou nápadu.

Výzva na prihlasovanie na medzinárodné alebo domáce podujatia

V rámci tejto Výzvy ponúka SBA fyzickým osobám – nepodnikateľom, bez ich spolufinancovania, možnosť zúčastniť sa na domácich alebo medzinárodných podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy.

Komisia bude posudzovať Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci Programu na podporu startupov (2017-2020) podľa týchto kritérií:

  • potenciál plného využitia účasti na podujatí,
  • kvalita vypracovania prihlášky,
  • technologická vyspelosť, atraktivita a inovatívnosť produktu/myšlienky,
  • realizovateľnosť a uplatnenie projektu na trhu.

Do Výzvy je možné sa zapojiť podaním Žiadosti o poskytnutie podpory, ktorú spolu s ďalším podrobnosťami nájdete na stránke SBA na tomto odkaze.

 

Získajte pomoc experta

Získajte experta, ktorý Vám pomôže s úspešnou realizáciou nápadu. V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – nepodnikateľom, bez ich spolufinancovania, možnosť získať podporu vo forme konzultácií a odborného poradenstva.

Aktivity, do ktorých sa môžete zapojiť, sú poskytované formou konzultácií a odborného poradenstva spojených s/so:

  • spracovaním štúdie realizovateľnosti,
  • dokončením vývoja produktu alebo zhotovením funkčného prototypu, vrátane testovania a úvodnej prezentácie,
  • programovaním, marketingom, kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi,
  • cenotvorbou, marketingovým prieskumom, vytváraním projektového tímu a inými súvisiacimi aktivitami.

Do Výzvy je možné sa zapojiť podaním Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci Schémy vrátane jej príloh, a to podľa podmienok uvedených v tejto Výzve.

Pokiaľ nie ste fyzická osoba – nepodnikateľ, ale podnikateľ, SBA má pre Vás ďalšie ponuky, ktoré nájdete tu.