Úvod Info pre startupy Od 23.9. sa podnikatelia môžu uchádzať o podporu SBA v 2 výzvach

Od 23.9. sa podnikatelia môžu uchádzať o podporu SBA v 2 výzvach

392

Od 23. septembra sa môžete zapojiť do dvoch výziev Slovak Business Agency a získať podporu na účasť na medzinárodných a domácich podujatiach alebo služby experta, ktorý Vám pomôže s úspešnou realizáciou Vášho nápadu.

Výzva na prihlasovanie na medzinárodné alebo domáce podujatia

V rámci tejto Výzvy ponúka SBA podnikateľom možnosť zúčastniť sa na medzinárodných alebo domácich podujatiach zameraných na inovácie, technológie a startupy (bez potreby spolufinancovania).

Žiadosti bude posudzovať komisia podľa týchto kritérií:

•          potenciál plného využitia účasti na podujatí,

•          kvalita vypracovania prihlášky,

•          technologická vyspelosť, atraktivita a inovatívnosť produktu/myšlienky,

•          realizovateľnosť a uplatnenie projektu na trhu.

Do Výzvy je možné sa zapojiť podaním Žiadosti o poskytnutie podpory, ktorú spolu s ďalším podrobnosťami nájdete na stránke SBA na tomto odkaze.

 

Získajte pomoc experta

Získajte experta, ktorý Vám pomôže s úspešnou realizáciou Vášho nápadu. V rámci tejto Výzvy ponúka SBA podnikateľom s  dátumom registrácie najviac  5 rokov, bez ich spolufinancovania, možnosť získať podporu vo forme konzultácií a odborného poradenstva.

Do Výzvy je možné sa zapojiť podaním Žiadosti o poskytnutie podpory v rámci Schémy vrátane jej príloh, a to podľa podmienok uvedených v tejto Výzve.

Pokiaľ nie ste podnikateľ, ale fyzická osoba – nepodnikateľ, SBA má pre Vás ďalšie ponuky, ktoré nájdete tu.