Úvod Info pre startupy Sociálnymi inováciami k rozvoju miestnych komunít

Sociálnymi inováciami k rozvoju miestnych komunít

520

Podujatie na podporu sociálno-inovatívnych projektov: Prvé podujatie programu SozialMarie na východnom Slovensku, ktoré má za cieľ podnietiť jednotlivcov, organizácie, firmy, samosprávy a ďalšie subjekty z regiónu zapájať inovatívne nápady do riešenia pálčivých spoločenských problémov.

Podujatie sa uskutočňuje s podporou organizácií Creative Industry Košice (http://cike.sk) a British Council Slovensko (https://www.britishcouncil.sk/).

Kedy: 29. novembra 2017
Čas: 8:00 – 16:15
Kde: Eco friendly hotel Dália, Löfflerova 1, Košice
Vstup: bezplatný na základe potvrdenej prihlášky
Prihlasovanie: do soboty 25. novembra 2017

Forma prihlasovania: emailom na adresu igor.kocian@sozialmarie.org (do emailu uveďte, či máte záujem o obedové menu (hradené organizátorom))

Program podujatia

Dopoludňajší blok – Prednášková časť (8:30 – 12:45 v angličtine so simultánnym prekladom do slovenčiny):

Wanda Moser-Heindl (AT), zakladateľka a riaditeľka SozialMarie, a Anna Misovicz (AT), programová koordinátorka SozialMarie
Téma: Predstavenie a história programu SozialMarie;

Josef Hochgerner (AT), odborný poradca pre stratégie vo viedenskom Centre pre sociálne inovácie (https://www.zsi.at/) a člen odbornej poroty SozialMarie
Téma: Ako sociálne inovácie riešia spoločenské problémy (poznatky z výskumu a príklady);

Neil McInroy (UK), výkonný riaditeľ CLES (https://cles.org.uk/), britskej mienkotvornej platformy so zámerom na presadzovanie spoločenskej spravodlivosti, lepších lokálnych ekonomík a efektívnych verejných služieb
Téma: Sociálne inovácie ako predpoklad miestneho rozvoja a ekonomickej udržateľnosti;

Michal Hladký (SK), riaditeľ Creative Industry Košice (http://cike.sk), organizácie podporujúcej rast a rozvoj kultúry a kreatívneho odvetvia na Slovensku
Téma:  Kultúrne podujatia a aktivity ako nástroj pre propagáciu sociálnych inovácií.

Popoludňajší blok – Prezentačná a diskusná časť (14:15 – 16:15 v slovenčine):

Prezentácia úspešných projektov z minulých ročníkov súťaže SozialMarie spojená s diskusiou za účasti zástupcov projektov; Popis aplikačného a výberového procesu pre záujemcov o podanie žiadosti o cenu Sozialmarie spojený s diskusiou so zástupcami programu SozialMarie.