START UP APONI sme založili s cieľom presadiť sa na globálnom trhu v rámci implementácií rozšírenej reality. Našou snahou je prinášať komplexné riešenia pre podniky v rámci vyhodnocovania, spracovania a integrácie kritických informácií o podnikových procesoch v interaktívnej forme, za účelom ich následnej optimalizácie. Služby ktoré ponúkame sú súčasťou nášho softvérového riešenia – Aponi view.  Náš výskum a vývoj je cielení pre hľadanie progresívnych riešení pre uľahčenie procesných, výrobných a personálnych úkonov v podniku na platforme HoloLens. Softvér Aponi view je pracovným nástrojom ktorý ponúka možnosť zobraziť digitálne dáta podľa špecifikácie klienta priamo vo výrobnej hale, čím uľahčuje manažérske rozhodnutia a vytvára úplne novú, unikátnu možnosť prezentácie podniku pre interných zamestnancov ale najmä pre externých návštevníkov a auditorov. Umožňuje tak efektívne a rýchlo nadväzovať obchodné, dodávateľské a partnerské vzťahy z čoho plynú podniku okamžité výhody.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke aponi.sk.

 

Kontaktná osoba

Ing. Ivana Nováková
ivana.novakova@aponi.sk
+421 903 209 565