Startup APONI sa zaoberá implementáciou rozšírenej reality do praxe. Cieľom je poskytovanie komplexnosti služieb v rámci inovácií technológií a vzdelania prostredníctvom rozšírenej reality , čo predstavuje základný pilier pre celkovú digitalizáciu v koncepte s 4.0 Industry. Nosným produktom je aplikácia „Overview“, ktorá s využitím rozšírenej reality ponúka možnosť zobraziť digitálne dáta podľa špecifikácie klienta priamo vo výrobnej hale, čím uľahčuje manažérske rozhodnutia a vytvára úplne novú, unikátnu možnosť prezentácie podniku pre interných zamestnancov ale najmä pre externých návštevníkov a auditorov. Umožňuje tak efektívne a rýchlo nadväzovať obchodné, dodávateľské a partnerské vzťahy z čoho plynú podniku okamžité výhody Cieľom je vybudovať styčný uzol medzi vzdelávaním a priemyslom a to založením Akadémie 4.0 Industry zameranej na získavanie kvalifikácie prostredníctvom interaktívnych kurzov.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke aponi.sk.

 

Kontaktná osoba

Ing. Ivana Nováková,
ivana.novakova@aponi.sk
+421 903 209 565