Úvod Startup centrum TUKE BioMobile (ekolive)

BioMobile (ekolive)

(BioMobile – ekolive) Startup sa zaoberá inovatívnou biologickou ťažbou a úpravou prvotných a druhotných nerastných surovín. Startup ponuka extrakciu kovov z:

  • rúd – za účelom nahradenia doteraz používaných nebezpečných metód,
  • banských odpadov – za účelom odstránenia týchto environmentálnych záťaží, no plných vzácnych kovov,
  • minerálnych nerastných surovín za účelom odstránenia nečistôt a skvalitnenia.

To dosahuje novou ekologickou a bezodpadovou metódou – bioluhovaním. Výsledkom sú lokálne zdroje kovov a vysokokvalitných minerálov pre priemysel namiesto importovaných nerastných surovín. Týmto startup ponúka benefit nielen pre vlastníkov ložísk a priemysel, ale aj pre životné prostredie výraznou CO2 redukciou a uzatvára cyklus obehovej ekonomiky nerastných surovín.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke ekolive.eu.

 

Sledujte startup aj na sociálnych sieťach:

Twitter – https://www.linkedin.com/company/ekolive/

 

ÚSPECHY

 

Kontaktná osoba

Darina Štyriaková
ekolive@ekolive.eu
+421 948 299 345