Úvod Startup centrum TUKE BRUT.TO

BRUT.TO

„BRUT.TO – hmotnosť obsahu aj s obalom“: je inovatívne štúdio, ktoré tvorí grafický dizajn v spolupráci s ľuďmi s mentálnym zdravotným znevýhodnením.

Vo väčšine chránených dielní sa vytvárajú jednoduché produkty “pre produkty” a tie neskôr majú malý úžitok a je po nich veľmi slabý dopyt. Tvorivý potenciál ľudí s postihnutím je vedený ako keby “do šuflíka” bez uplatnenia v reálnom svete mimo hraníc tvorivých dielní, denných centier alebo špeciálnych škôl. Nedochádza tak k skutočnej integrácii tohto tvorivého potenciálu.

Prinášame riešenia, grafického štúdia BRUT.TO, kde sa prepoja dve na prvý pohľad nesúrodé svety. Umeleckej obce – profesionálnych grafikov a domova sociálnych služieb (denného stacionára) Domko v Košiciach – dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením. Práca BRUT.TO je intervenciou kreatívneho aktivizmu, ktorou chceme dosiahnuť, aby ľudia so znevýhodnením mohli v spolupráci s profesionálnymi grafikmi naplno využiť svoj tvorivý potenciál a stať sa plnohodnotnými tvorcami. Tak, aby neboli hodnotení podľa svojho znevýhodnenia, ale podľa kvality svojej tvorby. Tak, aby bola vážená hmotnosť obsahu aj s obalom. BRUT.TO  vznikol ako študentský projekt Terezy Sejkovej na Sokratovom inštitúte, spoločne so Zuzanou Kutašovou a ďalšími.

Kontakt

Tereza Sejková
e-mail: tesssejkova@gmail.com | design.brut.to@gmail.com