Úvod Startup centrum TUKE CeoHire

CeoHire

CeoHire sa zameriava na oblasť vyhľadávania a najímania talentov na manažérske a riadiace pozície na báze využitia moderných a inovatívnych prístupov dátovej analýzy, spracovania verejne dostupných zdrojov a strojového učenia.

Kontaktná osoba

Ing. Dominik Lakatoš, PhD.
dominik7lakatos@gmail.com
+421 908 575 222