Úvod Startup centrum TUKE CHECkuP

CHECkuP

(CHECkuP) Cognitive HEalthCare Platform je inovatívna platforma zameraná na zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti v domácnostiach. Hlavnou motiváciou je umožniť zdravotným agentúram poskytovať domácu starostlivosť efektívnejšie a zaručiť požadovanú kvalitu poskytovaných služieb. Na dosiahnutie tohto cieľa využíva CHECkuP hardvérovú podporu z konceptu Internet vecí (IoT), ktorú ďalej kombinuje s unikátnym softvérovým riešením schopným podporiť interné procesy agentúr a v dostatočnom predstihu informovať o prípadných vzniknutých anomáliách. Úlohou platformy CHECkuP je poskytnúť agentúram aktuálne informácie o stave pacientov a podporiť prácu ošetrovateľov pri riešení neočakávaných udalostí.

 

Kontaktná osoba

Erik Kajáti
erik.kajati@tuke.sk
+421 55 602 2749

Iveta Zolotová
iveta.zolotova@tuke.sk
+421 55 602 2551

Adresa pre poštovú komunikáciu: KKUI Vysokoškolská 4, 042 00 Košice