Úvod Startup centrum TUKE CORVEST

CORVEST

Startup sa zaoberá korekciou postury (nesprávneho držania tela) človeka. Jedná sa o aktívne ovplyvnenie postury pomocou smart trička, ktoré sníma aktuálnu posturu a na jej základe vyhodnocuje mobilná aplikácia jej zmenu. To je dosiahnuté rôznymi technikami, ktoré ponúka Corvest.

Až 90% všetkých bolestí chrbta vzniká v dôsledku nesprávneho držania tela. To spôsobuje ťažkosti, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú náš každodenný život. Podľa štatistík až 80 percent ľudí na Slovensku bolí chrbát a posediačky trávime väčšinu dňa, až 60 percent. Bolesť chrbta je vo väčšine prípadov indikovaná nesprávnym držaním tela pri rôznych pracovných, ale taktiež voľnočasových aktivitách. Chybné držanie tela je spôsobené nesprávnymi návykmi. Uvedomením si tohto problému dospievame k názoru, že chybne držanie tela možno napraviť odstránením nesprávnych návykov.

Tieto nesprávne návyky je možne odstrániť vedomým pôsobením na subjekt. Pôsobenie na subjekt musí byť cielené na udržiavanie pozornosti. Čím je toto pôsobenie intenzívnejšie, tým hlbšie sa dostáva do podvedomia subjektu, čo znamená, že vytvárame väčšiu pravdepodobnosť odstránenia pôvodných návykov. V našom prípade toto cieľavedomé pôsobenie vytvárame pomocou vypracovaného systému liečby. Startup prichádza s návrhom inteligentnej ortézy. Táto ortéza slúži na napomínanie subjektu prostredníctvom aplikácie na korekciu nesprávneho postoja. Corvest sa skladá z troch základných sektorov: Smart tričko, Aplikácia a doplňujúce cvičenia. Ak sa začínate hrbiť, CORVEST sa okamžite aktivuje a vydáva signál v podobe vibrácie, aby Vám pripomenul, že sa máte vyrovnať. Senzory pomocou bluetooth odošlú správu do aplikácie, ktorá zaznamenáva aktuálne držanie tela a vyhodnocuje priebežné pokroky. Zároveň vedie databázu, ktorá môže slúžiť pre spoluprácu s lekárom.

Inovatívna je v tom, že pôsobíme vedome na subjekt na rozdiel od bežne dostupných napomínacích bandáži a prostredníctvom aplikácie ho motivujeme k reakcii s cieľom dosiahnutia želanej korekcie správania sa. Základ je motivácia, ktorú docieľujeme rôznymi spôsobmi. Subjekt sa zabáva a zároveň vylepšuje svoj fyzicky a s tým spojený aj duševný stav.

Kontakt

Jakub Lipták
e-mail: liptak.j29@gmail.com