Úvod Startup centrum TUKE EcoButt

EcoButt

Startup EcoButt sa sústreďuje na zhromažďovanie a následnú recykláciu cigaretových filtrov.

 

 

 

 

Kontaktná osoba

Hugo Repáň
repan.ecobutt@gmail.com
+421 907 285 636