Úvod Startup centrum TUKE GRIDIUM

GRIDIUM

Startup GRIDIUM sa zaoberá problematikou implementácie matematického a technologického modelu pre online identifikovanie prerušení v distribučnej sústave elektrickej energie na základe informácií z inteligentných elektromerov, IoT prvkov v kombinácii s informáciami o topológii siete akými sú distribučné transformačné stanice a vývody z nich.

 

Kontaktná osoba

Ing. Mário Šotter
sotter.mario@gmail.com
+421 951 152 712