Úvod Startup centrum TUKE H&C Mask

H&C Mask

Startup Heated and Cooled Mask (H&C Mask) sa zameriava na vývoj a konštrukciu zariadenia, ktoré primárne slúži na ohrev chladného vzduchu  v zhoršených a nepriaznivých podmienkach. Zariadenie má za účel zabrániť, prípadne oddialiť vnútorné podchladenie organizmu spôsobené vdychovaním chladného, prípadne až arktického vzduchu.

Vzhľadom na postupné klimatické zmeny dochádza k výkyvom teplôt do extrémnych hodnôt, či už príliš vysokých alebo arktických. Vplyvom vdychovania studeného až arktického vzduchu, človek vynakladá určité množstvo energie iba na jeho ohrev a vzápätí pri vydýchnutí o túto energiu prichádza. Zariadenie má slúžiť na zníženie množstva energie, ktoré telo musí dodávať na ohrev studeného vzduchu.

Postupným vývojom bude zariadenie rozšírené aj o druhú, opačnú možnosť, čiže chladenie vzduchu s vysokou teplotou, čo by malo spomaliť prehrievanie organizmu.

Toto zariadenie, v oboch prevedeniach má zvýšiť fyzický a duševný komfort pri pobyte v prostredí, ktoré sa vyznačuje pre daného človeka nie príliš ideálnymi podmienkami. Ohrievacia verzia môže nájsť rôzne uplatnenie, či už v prípade lyžovania keď človek čaká na lanovku a nevykonáva žiaden pohyb, na horskej turistike pri zhoršených podmienkach alebo aj pri obyčajnej prechádzke v prírode počas zimy.

Primárne jednoduché zariadenie predstavuje vhodnú platformu pre rozšírenia, ako sú napríklad bluetooth spojenie s inteligentnými telefónmi, pripojenie filtrov pre čistenie vzduchu, ktorý prechádza zariadením, čo môže zabrániť vdychovaniu znečisťujúcich častíc prípadne vírusov (záleží na druhu použitého filtra).

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke hc-mask.com.

 

Sledujte startup aj na sociálnych sieťach:

Kontaktná osoba

Lukáš Tóth
lukas.toth94@gmail.com
+421 904 545 845