Úvod Startup centrum TUKE Help Mate

Help Mate

Hlavným zámerom startupu Help Mate je poskytovať pomoc pri rôznych činnostiach, ktoré zahŕňajú každodenné práce, starostlivosť o chorých a starších ľudí doma a ich odvoz na vyšetrenie k lekárovi, stráženie detí, upratovanie domácností, inštalatérske práce, elektrikárske služby, varenie pre malé až veľké skupiny, služby práčovne atď. Ľudia, ktorí chcú poskytovať tieto služby, sa tu môžu zaregistrovať a spotrebiteľ si môže týchto odborníkov najať priamo z našej aplikácie podľa svojej potreby.

 

Kontakt

Subhadeep Das
e-mail: subhodeepds@gmail.com