Hiroo je webová platforma určená pre HR oddelenia. Pomáha automatizovať a zjednodušovať preselekciu kandidátov medzi štádiom  zverejnenia inzerátu a pozvaním si relevantných kandidátov na osobný pohovor za pomoci umelej inteligencie. Zbiera taktiež dáta, ktoré sa dajú sekundárne využiť.  Hiroo je nástroj na odkrytie ľudského potenciálu za pomoci technických parametrov. Cieľom je dať personalistovi dostatok informácií na čo najrelevantnejšie rozhodnutie na základe skúsenosti, emócií a intuície.

Výstupom bude okrem videa, analytiky kandidátových odpovedí, hlasu, emócii aj finálna  infografika výberového procesu slúžiaca managementu na report ako aj merateľné dáta pre porovnanie a prípadné zlepšenie pri budúcom výberovom procese. Druhá vertikála je onboarding. Firma teda môže testovať veľmi flexibilne a účinne svojich zamestnancov na základe plne personalizovateľných šablôn a vopred zadaných parametrov/kritérií. Spolupráca s psychológom by mala tiež priniesť čo najefektívnejšie nastavenie editovateľných templateov a následné spracovanie výsledkov zamestnancov pre potreby firmy. Platforma bude v budúcnosti viacjazyčná, takže ľahko implementovateľná v korporátoch prípadne dcérskych spoločnostiach.

Kontakt

Denis Sedlák
e-mail: denis.sedlak@hiroo.eu
web: hiroo.eu