Startup iPark sa zaoberá vývojom riešenia inteligentného parkovania. Cieľom je vytvoriť moderný a efektívny integrovaný inteligentný parkovací systém, ktorý využíva na prevádzku nové technológie. Hlavnou úlohou je zjednotiť parkoviská naprieč mestami a tieto informácie v reálnom čase posúvať používateľom (informácie o voľných miestach na parkovanie, o neštandardných situáciach na parkoviskách – detekcia zlého parkovania, podporný rampový systém s detekciou ŠPZ). Pri riešení sú využívané metódy umelej inteligencie: v reálnom čase je vyhodnocovaný obraz z IP kamier umiestnených na parkoviskách. Súčasťou riešenia je aj moderná mobilná aplikácia, ktorá umožňuje návštevníkom parkoviska uhradiť parkovné, prípadne rezervovať miesto a podobne. Aplikácia taktiež ponúka aj možnosť komunikácie pomocou voice recognition, teda umožňuje ovládať a komunikovať s aplikáciou aj počas vedenia motorového vozidla bez nutnosti obsluhy mobilného telefónu.

Kontakt

Erik Kuzma
e-mail: kuzma@smartcity-group.eu
web: ipark.systems