Úvod Startup centrum TUKE MIND3X

MIND3X

(MIND3X) Na základe tradičného japonského programu zameraného na počítanie spamäti chceme vytvoriť podporný simulačný a herný online nástroj pre zvýšenie efektivity tréningu zameraného na duševný rozvoj človeka. Inováciou samotného programu formou simulačnej a hernej aplikácie vznikne efektívny indikačný nástroj aj pre časové zaznamenávanie aktivít a údajov spojených s tréningovým procesom. Analýzou týchto dát je možné štatisticky definovať jednotlivé výkonové oblasti a úrovne procesnej rýchlosti nastavenia prietokového myslenia. Vytvorením herno-súťažného prostredia ako prídavného modulu pre tréningový proces sa bude podporovať využívanie nadobudnutých schopností a zručností v prostredí, ktoré bude zvyšovať motiváciu a zdravú súťaživosť medzi účastníkmi v reálnom čase.

 

Kontaktná osoba

Ing. Michal Mikulaško
mikulasko.michal@ozama.sk
+421 944 647 415