Úvod Startup centrum TUKE POH ROCK

POH ROCK

Start-up POH (Retenčné parkovisko na princípe cirkulárnej ekonomiky) rieši hneď tri problémy:

  1. Zadržiavanie vody v krajine – v súčastnosti už pociťujeme vplyv klimatických zmien na naše územie, že máme dlhšie obdobie sucha a sú narušené malé vodné cykly. Urbanizácia krajiny zabránila infiltrácii a retencii dažďovej vody na území a preto riešenie retenčného parkoviska zabezpečí retenciu zrážkovej vody v technickom riešení.
  2. Použité materiály zo zhodnoteného odpadu – celé technické riešenie je “vyskladané” z materiálov, ktoré prešli recykláciou a našlo sa pre tieto materiály ďalšie využite a v rámci životného cyklu sa tak predĺži doba materiálu a je opätovne vrátená do kolobehu surovín v rámci cirkulárnej ekonomiky. V roku 2018 sme na SVK dosiahli úroveň recyklácie komunálneho odpadu na 38,1%. Stanovený cieľ 60% do 2030 vieme naplniť aj používaním týchto riešení.
  3. Zamestnanosť – technické riešenie priamo zamestná lokálnych ľudí nepriamo podporí vytvorenie zamestnanosti pri zbieraní surovín na recykláciu, vytvoria sa takzvané zelené pracovné miesta.

 

Kontakt

Matej Plesník
e-mail: konatel@poh.sk
web: poh.sk