Startup sa zaoberá vývojom IoT notifikačného systému pre monitoring a efektívnu alokáciu pracovného času pracovníkov v priemyselnej výrobe.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke re-ca.com.

Kontaktná osoba

Matej Bodnar
mato.bodnar@re-ca.com
+421 944 176 620