Úvod Startup centrum TUKE SmartMaintenance

SmartMaintenance

Startup SmartMaintenance si dáva za cieľ vytvoriť komplexný produkt pre analýzu a návrh systému údržby elektrorozvodných zariadení pozostávajúci z troch modulov:

  • Analýza legislatívnych/technických/ekonomických požiadaviek na systém údržby elektrorozvodných zariadení,
  • Návrh a architektúra nového systému údržby,
  • Implementácia nového systému údržby u zákazníka.

 

Kontaktná osoba

Ing. Vladimír Krištof, PhD.
vladimir.kristof@gridman.sk
+421 902 243 652