Startup SRAW (Smart rescuer against water) sa zameriava na riešenie ponukajúce záchranu smartfónov a iných elektronických zariadení na okamžitú záchranu po kolízií s vodou.

 

Kontaktná osoba

Lukáš Petruňo
lukas.petruno@gmail.com
+421 949 871 295