Úvod Startup centrum TUKE Vápenný koks

Vápenný koks

Primárnym cieľom startupu Vápenný koks je navrhnúť čo najjednoduchší technologický proces spracovania Energosádrovca (odpadu mokrého odsírerenia parnych kotlov) v rámci technologických možností hutníckeho prvovýrobného závodu najlepšie bez potreby dodatočnej dostavby/výstavby spracovateľských zariadení

 

Kontaktná osoba

Mgr. Marek Pucher
puchermarek@gmail.com
+421 911 067 101