Aktuálne startupy

Aktuálne startupy

Startup sa zaoberá vývojom adaptéra pre optické zariadenia s názvom Adaptér PRO-OPTone, ktorý prepája mobilné telefóny s optickými prístrojmi, napr. ďalekohľadmi. Cieľom je vytvárať fotografie a nahrávať videá. Taktiež sa vyvíja internetová stránka, prostredníctvom ktorej môžu užívatelia zdieľať tieto fotografie a videá.

Kontaktná osoba

Ing. Ján Beňo
tel. +421 918 141 110
e-mail: jan.beno10@gmail.com

Armilla je modulárny náramok, ktorého primárne určenie je možnosť mať powerbank (externú batériu) vždy pri sebe na zápästí. Zároveň si ho môže užívateľ vďaka modularite prispôsobiť, aby slúžil ako fitness náramok alebo inteligentne hodinky.

Nosnou myšlienkou projektu je prerobiť powerbank z nepraktickej „tehly“ na jednoduchý náramok, ktorý môžete mať na ruke v každej situácii a v prípade potreby použiť na nabitie zariadenia.

Kontaktná osoba

Jozef Badár
tel. +421 904 073 610
e-mail: badar.armilla@gmail.com

ÚSPECHY

2017

 • Na portáli Veda na dosah vyšiel v rámci série článkov o víťazoch 5. kola súťaže inovatívnych nápadov Startup centra TUKE článok o projekte Armilla.

Logotyp ChargebrellaChargebrella je prenosný generátor elektrickej energie, ktorý dokáže nabiť rozličné mobilné zariadenia, ako telefóny, tablety, či fotoaparáty. Po technickej stránke ide o termo-generátor, ktorý produkuje elektrickú energiu z alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie – konkrétne z rôznych zdrojov tepla (ako napríklad zo slnečného žiarenia, ohňa a pod.) Zariadenie má užívateľsky prívetivý dizajn v tvare a veľkosti rúčky dáždnika, na ktorú je možné pripevniť špeciálny typ dáždnika s vnútornou stranou vyrobenou z reflexného materiálu. Spojením anglických slov charge (dobíjať) a umbrella (dáždnik) vznikol aj názov produktu – Chargebrella.

Úspechy

2017

2016

2015

 • Ocenenie D. Šlosára v súťaži Študentská osobnosť Slovenska za ak. rok 2014/2015 v kategórii Hutníctvo, strojárstvo a energetika, špeciálna Cena BMW za trvalú udržateľnosť a inovácie.
 • Víťazstvo v súťaži inovatívnych nápadov Startup centra TUKE.
 • Prezentácia projektu v Silicon Valley na technologickej konferencii DISRUPT v San Franciscu, USA.
 • Účasť na WE 4 STARTUPS – Innovations from the heart of Europe.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke chargebrella.com.

Kontaktná osoba

Daniel Šlosár
slosar@chargebrella.com
+421 907 547 062

 

Video: Cukru production, s.r.o. v rámci výzvy Cukru Supports 2016.

eFFy sa zaoberá zvyšovaním finančnej gramotnosti mladých ľudí. Produkt pomocou gemifikácie učí hospodárenie s peniazmi, zlepšuje uvedomenie si hodnoty peňazí a odstraňuje strach z používania informačných technológií vo finančnom svete.

Kontaktná osoba

Peter Imrich
tel. +421 908 800 111
e-mail: peter.imrich1607@gmail.com

eNimal System je projekt na identifikáciu zvierat a automatizáciu v poľnohospodárstve, zameraný na chov oviec. Samotný projekt vychádza z reálnych požiadaviek chovateľov a majiteľov chovných staníc s cieľom identifikácie jednotlivých kusov dobytka a ponúka komplexnú správu a evidenciu chovu na základe CEHZ čísla a možnosti importu údajov zo systému PLIS .

Hlavná myšlienka projektu je informovať chovateľa v reálnom čase na akomkoľvek mieste o všetkých parametroch zvieraťa a priniesť automatizáciu v podobe automatického merania mlieka a počítania kusov dobytka.

Prednosti projektu predstavuje mobilita a dôraz na informácie o zvierati na základe ktorých sa vie chovateľ rozhodnúť o efektívnosti chovu.

 

Kontaktná osoba

Mgr. Tomáš Šaling
saling@redicon.sk
redicon@redicon.sk

 

GrowBox je zariadenie, ktoré umožňuje ľuďom žijúcim v mestách pestovať čerstvú zeleninu priamo doma. Zariadenie šetrí vodu a priestor v domácnosti, pričom všetku starostlivosť o rastliny zvládne samo. Na začiatku stačí zasadiť semienka a naliať živiny. Použitá technológia vyživuje rastliny pomocou hmly. Vďaka tomu dosahujú až trikrát rýchlejší prirodzený rast a sú o 30% väčšie v porovnaní s tradičným spôsobom pestovania.

.

Kontaktná osoba

Ivan Šodor
sodor.ivan@gmail.com

Hipstersaurus Rex Apps je slovenský startup zameraný primárne na vývoj hier pre mobilné zariadenia. Business plán startupu spočíva vo vytváraní udržateľných hier inovatívnym spôsobom. Developeri a zároveň zakladatelia pretavujú svoje názory a presvedčenia do hier, čím dotvárajú ich pridanú hodnotu a poukazujú na vybrané aspekty života. Snahou je spojiť v hrách zábavu s „odkazom“. Vytvárané hry sú ponúkané zákazníkom na platformách zadarmo, pričom príjmy startupu plynú z extra služieb a implementovanej neinvazívnej videoreklamy, ktorú využíva hráč na získavanie hernej meny – je motivovaný ju pozerať. Herná mechanika je vytvorená na základe analýzy psychologických aspektov v hrách a aktuálnych trendov na trhu. Do budúcnosti sa startup plánuje venovať hrám obsahujúcim prvky umelej inteligencie, virtuálnej a augmentovanej reality.

V súčasnosti startup pracuje na hre Vip Trip Trivia – kvízovej hre spájajúcej niekoľko menších hier. Vip Trip Trivia je viac ako kvíz – je to spoločník, ktorý obohatí život človeka. Business plán hry je dlhodobo udržateľný. Hra je vytvorená na účely naplnenia predstáv casual gamers a tzv. core gamers kvízových a iných vzdelávacích hier. Vydanie hry je plánované na prelom septembra a októbra 2017.

 

ÚSPECHY

2017

 • Víťaz kategórie Informačné technológie, mobilné technológie a web v súťaži Slovak University Startup Cup 2017.
 • Víťaz v súťaži Nadácie Tatra banka – Business Idea 2017.
 • Postup z pred-inkubačnej fázy v Startup centre TUKE do ďalšej fázy v rámci Inkubátora TUKE.
 • Článok v aprílovom vydaní PC Revue v rámci rubriky Predstavujeme slovenské startupy.

2016

 • Finalista 4. kola súťaže inovatívnych nápadov Startup centra TUKE. (Zoznam víťazov 4. kola súťaže inovatívnych nápadov nájdete tu.)
 • Článok na portáli Môj Android.
 • Článok na Android Portáli.
 • Článok v Sketcher-i portálu startitup.sk.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke https://hrai.it a sociálnych sieťach Twitter a Facebook.

 

Kontaktná osoba

Mária Franková a Ján Matajzík, Co-founders
ceo@hrai.it
+421 (0) 911 529 266

Ponúkame efektívne a inovatívne riešenie využitia energie vetra prostredníctvom veternej turbíny. Naša myšlienka ponúka nielen inovatívne konštrukčné riešenie, ale aj kompletnú a dlhodobú starostlivosť o produkt vo forme servisu. Výhodou takéhoto riešenia je, že produkt nie je predávaný, ale prenajímaný. To prináša určité výhody nielen nám, ale hlavne potencionálnemu zákazníkovi. Zákazník získa neustály servis a pohodlie, keďže sa o nič nestará.Samozrejme, ak by nebol s produktom spokojný, má právo kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. Nám to ponúka nepretržitú kontrolu a možnosť okamžitej inovácie.

 

Kontaktné osoby

Kristián Petrík a Patrik Škovranko
fepeskoteam@gmail.com

Inncon – Innovative Construction prináša inovácie v oblasti stavebníctva pre zefektívnenie a skvalitnenie technologických postupov, čím zákazník získa časovú a finančnú úsporu. Hlavným vývojovým produktom je inovatívna stavebná doska Comfywarm. Ide o dosku so zabudovaným infračerveným vykurovaním, ktorá súčasne plní konštrukčnú a vykurovaciu funkciu. Použitím dosky Comfywarm zákazník dosiahne komfortné vnútorné teplo, ktoré je v porovnaní s tradičným spôsobom vykurovania zrealizované rýchlejšie a lacnejšie, keďže montáž dosky a realizácia vykurovania je zhotovená v jednom kroku. Ďalším súvisiacim vývojovým produktom je zariadenie na dodatočné vytváranie otvorov (kanálov) bez porušenia povrchu konštrukcie, ktoré nájde využitie nie len pri inovatívnych doskách Comfywarm, ale aj pri dodatočných úpravách sendvičových izolačných panelov, či zateplených fasádach.

Kontaktná osoba

Ing. Dominik Dubecký
tel. +421 949 608 058
e-mail: dominik.dubecky@gmail.com

HandCubeKeys je špeciálna bezkontaktná programovateľná drevená klávesnica k počítaču pre ľudí s telesným, mentálnym a zrakovým postihnutím a pre žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami, ktorí majú problémy pri práci s klasickou klávesnicou. Klávesnica je navrhnutá v štýle drevenej poschodovej konštrukcie, na ktorej sa nachádza 50 drevených kociek s písmenami abecedy, číslicami, piktogramami, modifikačnými a aplikačnými klávesmi (e-mail, prehliadač) a k nim odpovedajúce obrázky.

Každá kocka je programovateľná a do programov v počítači prenáša nielen znaky, ale aj obrázky. Klávesy (kocky) plnia svoju funkciu aj bez poschodovej konštrukcie, hravou formou rozvíjajú kreativitu a fantáziu detí, je možné ich použiť ako didaktickú pomôcku. Klávesnicu HandCubeKeys môžu užívatelia ovládať bezkontaktne pomocou rúk, nôh, dlaní, lakťov, hlavy, brady a aj prstami s použitím snímača. Nastavenie klávesnice je možné vo vodorovnej alebo šikmej polohe.

 

Kontaktná osoba

Ing. Ľuboš Belavý
handcubekeys@gmail.com
+421 948 046 121

Inovujeme pokročilú diagnostiku psychológie človeka a na základe bezprostredných reakcií analyzujeme jeho skutočnú osobnosť. Celý proces analýzy je nasadený v prostredí laboratória, fungujúceho na princípe logickej izby a odzrkadľujúcej bežné situácie charakteristické pre danú pozíciu. Pomocou rekvizít a rozličných analytických a logických úloh vyvolávame reakcie na podnety, ktoré vedia presne analyzovať prirodzené správanie človeka v reálnom živote, a tiež jeho vonkajšie a skutočné reakcie na rôzne stresové situácie. Výsledky testovania, ako aj samotný proces, je podložený vizuálnymi a fyziologickými údajmi získanými využitím najmodernejších digitálnych technológií. Celé testovanie je tvorené celistvým sledom situácií, vedúcim k úspešnému koncu.

Kontaktná osoba

Lukáš Kianka
tel. +421 915 927 665
e-mail: lukas.kianka@cnl.sk

Let´s Pay je projekt, ktorý sa zaoberá procesom zlepšia, zrýchlenia a väčšieho zabezpečenia platieb prostredníctvom kreditných a debetných kariet. Zrýchľujeme proces objednávky, kde vynechávame potrebu diktovania kreditnej karty s bezpečnostným prvkami a využívame zaužívane platobné brány pre zaplatenie objednávky. Reštaurácii skracujeme dĺžku hovoru pri objednávke čo ma za následok vybavenie viacerých zákazníkov. Na strane zákazníka poskytujeme jednoduchší a bezpečnejší spôsob vyplatenia objednávky. Naša platforma taktiež poskytuje možnosť integrácie do iných pokladničných alebo objednávacích systémov.

Kontaktná osoba

Nikolas Balog
tel. +421 949 114 646
e-mail: nikolas.balog@webbit.sk

MINEWORLD chce poskytnúť maximálne využitie podzemných, ideálne banských priestorov nielen na ukážku histórie a súčasnosti baníctva, kde virtuálna a rozšírená realita spoločne s úpravou priestoru majú priniesť zážitok prítomného okamihu. S vôňami, chuťami, vnímaním. Zážitok má byť prežitý na vlastnej koži. V časti, ktorá je náučná, má každý skúsiť jednotlivé časti dobývania, ako v minulosti tak aj v súčasnosti.

Kontaktná osoba

Lucia Domaracká
tel. +421 908 983 575
e-mail: domaracka.lucia@gmail.com

OnlineAmbulancia rieši znížené pohodlie práce lekára, sestričky a pacientovi dáva možnosť lepšieho využitia času, ako sedením v čakárni. Nervozita pacientov spôsobená dlhou čakacou dobou a neorganizovanosťou čakárne, zvýšené riziko nákazy, rušivé faktory spôsobené neustálym klopaním a v neposlednom rade neinformovanosť o aktuálnom stave čakárne sú hlavné problémy, s ktorými sa stretne každý pacient. Taktiež chýba informácia o pacientovi, dôvode návštevy, prípadne o jeho chronickom ochorení.

Našim cieľom je, na základe špecifikácie pacientov a lekárov, či už všeobecných alebo odborných, vytvoriť efektívne a komplexné riešenie celej problematiky, pričom sa nezameriavame len na základné problémy pacienta, ale aj na potreby lekára. Myslíme taktiež na oblasť každodennej starostlivosti o zdravotný stav vo forme nášho osobného asistenta.

Kontaktná osoba

Martin Fedorjak
tel. +421 904 957 875
e-mail: fedorjakm@gmail.com

Prírubové spoje – nový prírubový spoj s dvomi stupňami voľnosti predstavuje v porovnaní s klasickým prírubovým spojom 40 až 75% zníženie hmotnosti prírubového spoja. Významné uplatnenie nájde hlavne pri využití u prírubových armatúr, je obzvlášť výhodný do oblastí so zvýšenou seizmicitou. Využitie nájde u pružných systémov s väčšími deformáciami, napr. pri potrubných rozvodoch lodí. Ďalší výskum bude zameraný na prírubový spoj s troma stupňami voľnosti.

.

Kontaktná osoba

Lukáš Oravec
lukas.oravec@nitex.sk

Polythreat Eco je kaliace médiúm na báze disperzných polymerov, ktoré sú v porovnaní s olejom ekologickejšie, lacnejšie a má širokospektrálne použitie na všetky typy kalenia. Zároveň Polythreat Eco ponúka implementáciu kaliacich zariadení a technológie kalenia polymerom.

 

Kontaktná osoba

Dávid Kuzmiak
tel. +421 918 706 561
e-mail: david.kuzmiak@student.tuke.sk

Runout je jedinečná mobilná aplikácia, ktorá ponúka nové možnosti nakupovania z pohodlia domova. Vďaka inovatívnemu peer-to-peer systému sa postaráme o to aby ste už nikdy nemuseli strácať čas v obchodoch a mohli sa tak venovať niečomu užitočnejšiemu.

Runout navyše nerobí rozdiely medzi užívateľmi. To znamená že, každý môže žiadať donášku a zároveň aj donášať. Práve takto chceme dať možnosť privyrobiť si takmer každému.

Zároveň ponúkame možnosť propagácie produktov pre rôzne obchodné reťazce, od tých najmenších až po supermarkety..

 

Kontaktná osoba

Dávid Jozef Hreško
tel. +421 918 306 476
e-mail: hreskodavid57@gmail.com

Vystri sa! prináša novinku vo forme aplikácie pre „múdre“ zariadenia ako sú mobily, tablety a počítače. Vystri sa! si jednoducho stiahnete do Vášho telefónu či tabletu a môžete začať testovať. Jeho jednoduchá a prehľadná grafika vám pomôže zrýchliť celý proces diagnostiky a vďaka mnohým funkciám ako je meranie dĺžok, vzdialeností a uhlov umožní získať lepší prehľad o vašom zdraví. Aplikácia taktiež poskytne rady ako zlepšiť stav svojej chrbtice.

Naším cieľom je dať podnikateľom (fyzioterapeutom, športovým lekárom, trénerom, učiteľom, aj obyčajným ľudom) nástroj, ktorý im uľahčí nielen každodenný život, ale dá im aj spätnú väzbu o ich aktivitách ohľadom zdravia ich zverencov. Vďaka tomu je možné lepšie a efektívnejšie pripravovať cvičebné jednotky, cieliť rast svalstva, riadiť procesy a teda zlepšovať celé držanie tela a zdravotný stav.

Kontaktné osoby:

Patrik Konrády
konradypatrik@gmail.com

Ján Široký
jansiroky@jansiroky.sk

Zalesňovanie – celý projekt je zameraný na komplexné riešenie celospoločenského problému zalesňovania a obnovy lesov.

Cieľom projektu je zefektívniť obnovu a proces zalesňovania. Počas celého projektu sú hlavnými aktivitami výskum a vývoj zariadení na zalesňovanie, výskum a vývoj špeciálne navrhnutých a zabalených sadeníc a ich adaptácia v prostredí.

 

Kontaktná osoba

Lukáš Oravec
lukas.oravec@nitex.sk