Dopraváci v doprave

Dopraváci v doprave

Dopraváci doprave je projekt bezplatnej  požičovne bicyklov pre študentov košických stredných a vysokých škôl, ktorý bol vypracovaný študentmi SPŠ dopravnej v Košiciach, ktorí sa zamerali na aktuálny problém – zlepšenie ovzdušia v meste. Projekt si dáva za cieľ nájsť ekologické riešenie pre verejnú dopravu.

Nosnou myšlienkou projektu je zriadenie požičovne bicyklov na Hlavnej stanici v Košiciach pre študentov s využitím identifikácie osôb prostredníctvom študentských ISIC kariet, ktorá má študentom urýchliť a zjednodušiť prepravu po meste v čase dopravnej špičky. Študenti svojím projektom chcú prispieť k rozvoju ekologickej dopravy v meste.

Požičovňu budú prevádzkovať samotní študenti, ktorí by prostredníctvom svojho projektu radi podnietili mesto Košice, prípadne podnikateľskú sféru, k spolupráci. V súčasnosti potrebujú vyvinúť systém kódovania bicyklov, zakomponovanie systému do ISIC kariet a zároveň získať priestor od mesta na Hlavnej stanici.

Študenti svoj projekt spolu s vizualizáciami odprezentovali počas 4. kola súťaže inovatívnych nápadov Startup centra TUKE, v ktorom ho v súčasnosti ďalej rozvíjajú.

 

ÚSPECHY

2016

  • Finalista 4. kola súťaže inovatívnych nápadov Startup centra TUKE. (Zoznam víťazov 4. kola súťaže inovatívnych nápadov nájdete tu.)
  • Maják pre dopravu – prezentácia projektu v súťaži Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
  • Účasť na Festivale vedy a techniky AMAVET.

 

Kontaktné osoby

Mário Kopčo
m.kopco@centrum.sk

Andrea Badurová
adka.badurova@gmail.com